IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign - teori og metode 
Kursusnavn (engelsk):Interactionsdesign - Theory and Method 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Please note! Changes to all parts of this course description may happen until start of the semester (week 35)!

NB. NB.

KURSETS UNDERVISNINGSFORM ER ÆNDRET TIL PROJEKT MED VEJLEDNING. KUN INDSKREVNE STUDERENDE PÅ MASTER I INTERAKTIONSDESIGN KAN TILMELDE SIG:

KURSUSBASEN OPDATERES ASAP.

NB: der er kursusspærring for studerende, der har taget ”At forstå interaktionsdesign” på master i Interaktionsdesign. 
Læringsmål:Efter kurset, skal den studerende kunne:
- Forholde sig kritisk til interaktionsformer i produkter og services
- Reflektere over designerens rolle i designprocessen.
- Udføre undersøgelser af målgrupper herunder perspektivere kulturelle og fysiske udfordringer
- Bruge metoder til brainstorming og ide generering
- Udvikle koncepter
- Udvikle prototyper
- Præsentere koncepter vha narrativer og scenarier
- Transformere ideer til koncepter ved hjælp af design processer 
Fagligt indhold:Kurset indeholder både historiske, teoretiske og praktiske perspektiver på Interaktionsdesign. Kurset sætter den studerende i stand til at vurdere, skitsere og eksperimentere med interaktionsformer.

Teknologi bør være et middel og ikke et mål i sig selv, den bør forbedre og lette vores hverdag. Brug af teknologi bør være intuitiv, og teknologien bør tilpasses så den tilpasses mennesker. Ved at tage mennesker og deres sociale behov i betragtning først, er der større chancer for et vellykket resultat.

På dette kursus vil vi præsentere, diskutere og analysere feltet Interaktionsdesign, vi vil se på dets rolle i samfundet og hvordan det påvirker og ændrer vores liv. Samtidig vil vi arbejde med, hvordan du kan udvide din viden og færdigheder med henblik på at skabe nye, relevante produkter og oplevelser. 
Læringsaktiviteter:

1. seminar: Forhold mellem bruger, interaktion og produkt. User Experience Design. Design af designprocessen; dataindsamling, narrativitet, scenarier, user journeys og personas. Konceptudvikling og idégenerering

Gæsteforelæsning.

2. seminar: Interaktivitet og digitale artefakter. Materialer, sketching, mock-ups og prototyping. Grafiske brugergrænseflader og design guidelines. Tilgange til interaktionsdesign.

Gæsteforelæsning.

Online oplæg og øvelser.

Kurset indebærer desuden online oplæg og gæsteforelæsninger.
Derudover en række øvelser hvor deltagerne bl.a. skal diskutere og anvende interaktionsformer i produkter og services, samt udføre undersøgelser af konkrete målgrupper.
Desuden skal deltagerne bruge metoder til brainstorming og ide generering med henblik på at udvikle koncepter og prototyper, de efterfølgende skal præsentere via narrativer eller scenarier. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D1G Aflevering med mundtlig eksamen baseret på projekt i gruppe. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Projekteksamen med skriftlig gruppeopgave og individuelt mundtligt oplæg. En gruppe kan bestå af 1 til 5 personer. Opdateres asap.  

Litteratur udover forskningsartikler:Udvalgte kapitler fra disse to bøger:

Preece, J., Sharp, H. & Rogers, Y. (2015) Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction. Wiley, 4th Edition.

Buxton, B. (2010). Sketching user experiences: getting the design right and the right design: getting the design right and the right design. Morgan Kaufmann.