IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til it som medie 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to IT as a Medium of Communication 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:IT på brugernivau 
Læringsmål:- Viden om ITs placering i samfund og kultur.
- Evne til teoretisk analyse og refleksion.
- Færdigheder i empirisk analyse af IT, brugere
og deres samspil i sociale kontekster. 
Fagligt indhold:Kurset præsenterer centrale teorier og metoder
vedrørende IT-medier - set fra både
datalogiske, samfundsvidenskabelige og
humanistiske perspektiver. Der lægges vægt
både på kendskab til \'klassiske\' tekster på
feltet og på analyser af dagens IT-medier.
Undervisningen består af tre elementer med
cirka samme vægt og omfang: forelæsninger;
øvelser af både analytisk og produktivt tilsnit;
og diskussion og refleksion over ITs placering i
hverdagen og samfundslivet.
Herudover indgår der i undervisningen
gruppearbejder, som understøtter deltagernes
forberedelse til eksamen. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og diskussioner. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen uden forberedelse, men ud
fra synopsis, der afleveres sidste dag i
kursusperioden inden kl. 12 på Eksamenskontoret. Spørgsmål til den
mundtlige eksamen udleveres på
Eksamenskontoret den 2. juni. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Eksamen varer 20 minutter pr. eksaminand, ekskl. feedback og votering.
Eksamen forberedes og afvikles i grupper,
men der gives individuel bedømmelse efter
13-skalaen og med ekstern censur.

Medieteorifag  

Litteratur udover forskningsartikler:McQuail, 2000: McQuail\'s Mass Communication Theory: An Introduction (meget vigtigt: 4th edition!), Sage
Publications; ISBN: 0761965475.


Optional:

P. Mayer (ed.) (1999): Computer Media and
Communication: A Reader, Oxford University
Press.