IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemudvikling og IT-støttet samarbejde 
Kursusnavn (engelsk):Systemudvikling og IT-støttet samarbejde 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis de studerende har en basal viden om programmering, datamodellering og anvendelse af Internettet 
Læringsmål:Dette kursus giver de studerende et teoretisk grundlag for bedre at forstå systemudvikling, specielt de aspekter af systemudviklingen som handler om at analysere og forstå eksisterende arbejdssituationer. Der vil blive lagt speciel vægt på begrebsrammer for at forstå og analysere komplekst arbejde og hvorledes samabejdende aktører kommunikerer, koordinerer og deler information. Formålet med denne forståelse er naturligvis, at den skal danne grundlag for design af IT-værktøjer, der kan støtte disse aspekter af arbejdet 
Fagligt indhold:Kurset vil blive organiseret omkring læsning af en række centrale artikler indenfor emnerne systemudvikling og IT-støttet samarbejde.Første halvdel vil diskutere, hvad der kendetegner systemudviklingsforløb og gennemgå forskellige tilgange til systemudvikling.Herefter vil kurset vil præsentere teorier og begrebsrammer for at forstå samarbejde og gennemgå enkelte empiriske studier af komplekse arbejdssituationer. Vi vil også kort kigge på enkelte samarbejdsteknologier.Kurset vil, gennem udvalgte eksempler, give de studerende indblik i de problemer og muligheder der er i mødepunktet imellem, på den ene side, folk som samarbejder i komplekse situationer og de deraf afledte krav til IT-systemerne, og, på den anden side, teknologien og dens muligheder 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, diskussion af litteraturen og forskellige feltstudier, samt øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Der skal udarbejdes en rapport som diskuterer anvendeligheden af en specifik teknologi i forhold til en konkret arbejdssituation. Rapporten udarbejdes i grupper. Desuden vil der muligvis blive krævet, at grupperne fremlægger en artikel for de øvrige. Mundtlig eksamen som dels diskuterer rapporten og dels kan tage andre emner fra kurset op. Karakter: Individuelt efter 13-skalaen  

Litteratur udover forskningsartikler:Kurset vil blive baseret på en række centrale artikler om de forskellige emner