IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende webdesign 
Kursusnavn (engelsk):Basic Web Design 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger for at deltage i kurset, men det forventes, at deltagerne besidder generel færdighed i brug af IT fx i filadministration. Har man ikke sådanne, anbefales det at følge IT-h¿s korte introduktion for nye studerende ved semesterstart. 
Læringsmål:Kursets målsætning er, at deltagerne bliver i stand til selvstændigt at udvikle og implementere web-løsninger på kommunikationsopgaver og at arbejde strategisk og kreativt med kommunikation på baggrund af en praktisk beherskelse af Webproduktionsværktøjer. 
Fagligt indhold:Kurset giver en indføring i internettet som medie for tekstlig og visuel kommunikation ved at sætte deltagerne i stand til at beherske Web-værktøjer, fx Dreamweaver, og grafiske værktøjer, fx Photoshop/ImageReady. Ved forelæsningerne gives en introduktion til emner som mediets historie og væsen, tekstformidling, elementære digitale designprincipper, informationsarkitektur og brugervenlighed. Ved vurderingen af den afsluttende opgave lægges vægt på teknisk løsning, funktionalitet, indhold, design og forståelse af mediet. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres kl. 12.30 - 18.30 på den neden for angivne kursusdag.Kl. 12.30 - 15.30 gennemføres der øvelser mm.

Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning mm. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Der afleveres i løbet af kursussemesteret to obligatoriske opgaver, som hver består af en webproduktion samt skriftlig dokumentation. Opgaverne kan løses af de studerende enkeltvis eller i små grupper. Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen er, at de to opgaver er godkendt af underviseren.
Senest den 2. maj 2003 kl. 12 afleveres eksamensopgaven på Eksamenskontoret, som består af en webproduktion samt skriftlig dokumentation.
Eksamensopgaven løses individuelt og vurderes efter 13-skalaen med brug af ekstern censor.  

Litteratur udover forskningsartikler:Link til kursets hjemmeside:
http://www.it-c.dk/courses/W1/F2003