IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P1 Internet Jura 
Kursusnavn (engelsk):P1 Internet Jura 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Der kræves ikke forudgående kendskab til jura. 
Læringsmål:Kurset skal resultere i at deltagerne kan diskutere en række juridiske problemstillinger, som er relevante for brugere af Internet. Diskusitionen skal kunne ske i overensstemmelse med juridisk metode.  
Fagligt indhold:Kurset omfatter følgende områder·

- Intro til jura

- Handel på Internettet

- Ophavsret

- Værdipapirhandel

- International ret

- Betalingssystemer

- Strafferet

Faget tager udgangspunkt i en introduktion til jura og dens betydning ved konkret konfliktløsning. Juridiske problemstillinger ved brug af Internettet illustreres med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

Undervisningen er baseret på stor grad af aktivitet fra de studerende. Dette skyldes, at de studerende skal trænes i at diskutere problemstillingerne, samt at forholde sig til disse.

 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen (20 minutter inklusive bedømmelse) baseret på 2-3siders synopsis.  

Litteratur udover forskningsartikler: