IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introductory Programming 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:100 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du er i stand til at bruge din computer til at sende email, læse fra web, installere nyt software, og at du kan bruge en kommandofortolker, fx et DOS-vindue under Windows.
Der kræves ingen programmeringserfaring for at kunne følge dette kursus.

Lærebogen vil være på engelsk, mens andet materiale vil være på engelsk eller dansk. 

Læringsmål:Det er målet, at du efter kurset har tilegnet dig følgende praktiske og teoretiske færdigheder:

 • Du skal kunne løse mindre programmeringsproblemer i Java. Til det formål skal du kunne benytte simple datatyper, tabeller, løkker, metoder, klasser og objekter.

 • Du skal kunne skrive programmer med simple grafiske brugergrænseflader.

 • Du skal kunne skrive programmer med simpel input/output.

 • Du skal kunne anvende givne programbiblioteker. Derfor skal du kunne forstå en Java-klasses funktionalitet ud fra dens beskrivelse (dokumentation) og du skal forstå begreberne nedarvning (inheritance) og grænseflader (interfaces), inkl. metodesignaturer (method signatures) og undtagelser (exceptions).


Kurset er en forudsætning for mange af IT-Universitetes andre kurser, der omhandler programmering eller systemudvikling i bred forstand.

 
Fagligt indhold:Kurset giver en grundlæggende introduktion til programmering i Java. Java er et moderne objektorienteret sprog, der letter konstruktionen af grafiske brugergrænseflader (dvs. skærmbilleder med menuer, knapper, osv.) og af Internet-baserede programmer.

Kurset behandler en lang række grundlæggende emner, eksempelvis

 • Variable, typer, værdier.
 • Udtryk og ordrer, løkker.
 • Klasser og objekter.
 • Grafiske brugergrænseflader.
 • Tabeller
 • Klassehierarkier, nedarvning, grænseflader.
 • Appletter og grafik
 • Rekursion
 • Undtagelser (exceptions)
 • Input/output operationer.
 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over internettet, hjemmestudier samt seminarer på IT-Universitetet.
Seminarerne finder sted på flg. lørdage: 2/2, 23/2, 29/3, 26/4 og 17/5 2008 - alle dage kl. 9-16.

Det er fundamentalt at man udfører praktisk programmeringsarbejde undervejs i kurset. Det er derfor en forudsætning at 9 ud af 14 ugentlige afleveringsopgaver er godkendt for at man kan gå til eksamen.


Kurset forudsætter aktiv deltagelse i de elektronisk fora der oprettes. De er - ud over de fem seminarer - den eneste kommunikationsform mellem studerende, underviser og hjælpelærere. Det har indtil nu været en vigtig støtte for mange at kunne få hjælp fra andre studerende på kurset gennem disse fora, idet man ofte arbejder om aftenen, hvor underviserne ikke er tilgængelige.

 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Ralph Morelli, Ralph Walde. Java, Java, Java. Object-oriented problem
solving.
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Third edition 2006.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Lørdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 4, 4A56, 4A58
Lørdag 13.00-16.00 Øvelser ITU Aud. 4, 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-09 kl. 09.00 - 13.00 Skriftlig eksamen ITU 4A14