IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Experimental Design and Analysis 
Kursusnavn (engelsk):Experimental Design and Analysis 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

* Tilrettelægge og gennemføre spørgeskemaundersøgelser (surveys) og eksperimenter. Herunder udforme et spørgeskema til brug for en brugervenlighedsundersøgelse af f.eks. en hjemmeside, intranet, nyhedsbrev, en app eller lign.

* Analysere data fra spørgeskemaundersøgelser og eksperimenter. Herunder vurdere om ændringer på en hjemmeside eller en app har en effekt, f.eks. øget brugervenlighed, øget salg, øget selvbetjening eller lign. 
Fagligt indhold:Kurset giver en introduktion til spørgeskemaundersøgelser (surveys) og grundlæggende statistiske analysemetoder. Vægten lægges på forståelse og anvendelse af de statistiske metoder. De centrale elementer i kurset er gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser (surveys), design af eksperimenter og analysere data fra spørgeskemaundersøg-elser og eksperimenter.

Kurset giver en grundigere indføring i statistiske analyser, end der er tid til på kurset Usability og tilgængelighed og det giver en grund-læggende indsigt i, hvordan data fra kvantitative undersøgelser kan analyseres.

Både Excel og SPSS (software til statistisk analyse) introduceres og anvendes i undervisningen. 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen består i 14 ugers undervisning med forelæsninger, små hjemmeopgaver og øvelser. Endvidere indgår 2 obligatoriske opgaver og 1 eksamensopgave, som løses i grupper. De to obligatoriske opgaver fremlægger grupperne for holdet og opgaverne diskuteres.

Den ene obligatoriske opgave omhandler Bedst På Nettets (BPN) koncept for spørgeskemabaserede brugerundersøgelse. Der gives en kritik af BPNs koncept og forslag til forbedringer af konceptet. Opgaven har et omfang på max. 10 normalsider.

Den anden obligatoriske opgave omhandler statistisk analyse af data fra en spørgeskemaundersøgelse og et eksperiment. Opgaven har et omfang på max. 10 normalsider.

Eksamensopgaven omhandler undersøgelse af en userbility problem-stilling, hvor en eller flere af de gennemgåede statistiske metoder tages i anvendelse. Eksamensopgaven afleveres på Eksamenskontoret.

Workload: Expected 10 hours per week.

Lektionsplanen vil være til rådighed ved semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Ekstern censur, 7-trins-skala, B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder, men uden forberedelsestid ved eksamen.

I kursuset skal der gennemføres obligatoriske aktiviteter (gruppe-opgaver og fremlæggelser), for at blive indstillet til eksamen og for at kunne aflevere eksamensprojekt.
Mundtlig eksamen varer 20 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).

Submission/completion of mandatory activities before ????.  

Litteratur udover forskningsartikler:Pensum består af en række artikler og bøger, der kan hentes gratis på nettet. Der er derfor ingen udgifter til bogkøb på kurset.

Spørgeskemaundersøgelser
Fra http://www.dataunitwales.gov.uk/guides/ læses:
A guide to Questionnaire Design
A guide to Survey Design and Analysis

Statistik. En redigeret udgave af:.
http://www.ck12.org/flexbook/book/2988

SPSS: http://cnx.org/content/col11292/latest/
Excel: http://www.10minutetrain.com/excel.htm 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 4A16
Mandag 10.00-11.50 Øvelser ITU 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Senest kl. 15 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-05-31 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU AUD5