IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videregående objektorienteret programmering (kl. 13.00-19.00) 
Kursusnavn (engelsk):Advanced Object Oriented Programmering (13:00-19:00) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Den studerende skal før kurset

  1. kende de væsentligste objekt-orienterede programmeringsbegreber som klasser, indkapsling, nedarvning, polymorfi, interfaces, exceptions, tråde og synkronisering

  2. kunne designe og implementere mindre Java-programmer (over 5 klasser, 40 metoder)
    kunne download\'e og installere Java-udvidelser og
  3. skrive shell-scripts (.bat-filer) eller selv sætte sig ind hvordan man gør

Forudsætning 1 og 2 kan fx være opnået via IT-C\'s kursus \"Objekt-orienteret programmering\". 
Læringsmål:Den studerende skal før kurset

  1. kende de væsentligste objekt-orienterede programmeringsbegreber som klasser, indkapsling, nedarvning, polymorfi, interfaces, exceptions, tråde og synkronisering

  2. kunne designe og implementere mindre Java-programmer (over 5 klasser, 40 metoder)
    kunne download\'e og installere Java-udvidelser og
  3. skrive shell-scripts (.bat-filer) eller selv sætte sig ind hvordan man gør

Forudsætning 1 og 2 kan fx være opnået via IT-C\'s kursus \"Objekt-orienteret programmering\". 
Fagligt indhold:Kurset vil dels gennemgå videregående teknikker til objekt-orienteret programmering, eksempelvis: use-cases, class-mining, sekvensdiagrammer, design patterns, design by contract, automatiseret test, fejlhåndtering, performancemålinger, persistens og trådprogrammering.

For at sikre at de studerende også får praktisk erfaring med de præsenterede teknikker vil kursets øvelses-del komme til at bestå i udviklingen af et enkelt større system. Målet er at de studerende får lavet et godt design, får implementeret dette design som et program-skelet, samt får implementeret udvalgte detaljer af systemet i en sådan grad at de studerende får en fornemmelse af om designet er blevet godt, samt at systemet kan demonstreres. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres kl. 13.00 - 19.00 på den neden for angivne kursusdag.Kl. 13.00 - 15.30 er der forelæsning og
kl. 16.00 - 19.00 gennemføres der øvelser.OBS.: I introduktionsugen den 3. februar 2003 ligger forelæsningen ekstraordinært om formiddagen kl. 9-12, og der er ingen øvelser denne dag. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Individuel mundtlig eksamen uden skriftlige arbejder. 30 min. til eksamination pr. studerende (inkl. 5 minutter til votering og 5 min. til feedback). Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes ved eksamen.
Ekstern censur og bedømmelse efter 13-skalaen.  

Litteratur udover forskningsartikler:E. Gamma, R. Helm, R. Johnson og J. Vlissides: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. 1995.Desuden vil der være artikler og forelæsningsnoter, som oplyses i løbet af kurset.