IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videnskabsteori og teknologi 
Kursusnavn (engelsk):Philosophy of Science and Technology 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i global virksomhedsinformatik (bgbi) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:This course is part of the 4th semester of the bachelor degree Global Business Informatics. 
Læringsmål:Intended Learning Outcome
After the course the student should be able to:
• Present central concepts from relevant traditions in the philosophy of science and technology.
• Identify and compare scientific methodologies in relation to information sciences and social sciences.
• Analyze relations between humans, technologies and scientific practices using key concepts
• Critically discuss the philosophical and epistemological foundation of scientific disciplines 
Fagligt indhold:Content of the course
Philosophy of science and technology provides a basic introduction to scientific methods and introduces central philosophical perspectives on science, epistemology and technology. The literature introduces to rationalism, empiricism, realism and logical positivism as well as to newer sociotechnical approaches to science and technology. It also introduces central concepts in scientific methodology, including deductivism, inductivism and falsification. Finally, it introduces to central contemporary approaches to understanding science and technology: these may include phenomenology, hermeneutics, structuralism, poststructuralism, pragmatism and constructivism.

The objective of the course is thus to provide a set of coherent concepts for critical evaluation of the theoretical and methodological basis of research traditions in the information sciences. The course introduces students to important philosophical and historical perspectives on science and technology as well as to more general epistemological and reflexive issues relating to natural and social science disciplines.
The course especially emphasizes topics that relate to information sciences and information technologies, including questions about how humans, technologies and knowledge are assumed to operate in the information and social sciences. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Learning Activities:
12 lectures and exercises.
The course is generally based on readings that are presented and discussed in class. In the exercise sessions the students will discuss the readings and be asked to do written exercises that also will be discussed.

In the final exam report (20 pages) the student individually formulates a relevant question relating to philosophy of science and technology and discusses it with reference to central arguments from the syllabus.
Preparations for class usually involve reading one to two articles and considering specific questions relating to the texts or other illustrations. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Assessment
Written work without oral examination.  

Litteratur udover forskningsartikler:TBA 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU 2A52
Onsdag 12.00-13.50 Øvelser ITU 2A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Tidspunkt oplyses senere Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)