IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introductory Programming 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:90 
Maks. antal deltagere:140 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, til email og til at læse fra web. Du skal også kunne installere ny software.
Der kræves ingen programmeringserfaring for at kunne følge dette kursus.

Dette kursus er ikke åbent for gæste- og enkeltfagsstuderende. 
Læringsmål:Efter kurset og projektarbejdet skal du kunne:
 • ANALYSERE en problemformulering (mhp at KONSTRUERE brugbare, mindre systemer på op til ca. 1000 linjers Java kode); dvs:
 • DESIGNE et system (på baggrund af analysen);
 • IMPLEMENTERE systemet (på baggrund af design);
 • TESTE systemet (inkl. REDEGØRE for om det virker som ønsket samt VURDERE i hvilken grad afprøvningen understøtter en sådan konklusion);
 • PRÆSENTERE systemets formål, opbygning og virkemåde både skriftligt og mundtligt for en relevant målgruppe;
 • ANVENDE basale Java-konstruktioner (jf. kursusindhold); samt
 • FORKLARE basale Java-konstruktioner (jf. kursusindhold) for en IT-professionel målgruppe. 
 • Fagligt indhold:
 • Objekt-orienteret analyse, design og implementation.
 • Programmering i Java: klasser, objekter, metoder, felter, variable; simple typer; udtryk, ordrer og erklæringer; valg (if, switch), lazy and/or, gentagelse (for, while); rekursive metoder; Javas klassebiblioteker; collections; arrays; konstruktion af simple brugergrænseflader med Java Swing; statisk vs dynamisk typing; virtual dispatching; brug af generiske typer
 • Klassedesign, virtuelle metoder, abstrakte klasser, interfaces, indkapsling; konstruktion af løkker;
 • Test og dokumentation
 • Design af programløkker, fx illustreret med søgning og sortering. 
 • Læringsaktiviteter:

  14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, Live Coding, projektarbejde og vejledning.

  De første to tredjedele af semesteret vil undervisningen primært bestå af forelæsninger og øvelser. I den sidste tredjedel af semesteret skal alle studerende lave et programmeringsprojekt. Derfor vil undervisningen gradvis få mere karakter af projektarbejde og vejledning.
  I den første del af semestret indgår også Live Coding øvelser, som er sessioner hvor praktisk kodning bliver illustreret ud fra de studerendes behov samt hvad underviserne finder nødvendigt. 

  Obligatoriske aktivititer:4 obligatoriske opgaver ud af 5 samt 2 ud af 2 on-line programmerings opgaver (uden hjælpemidler) skal godkendes for at kunne gå til eksamen.

  OBS! studerende, der ikke opfylder betingelserne for at gå til eksamen vil blive registreret med NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen og vil bruge et prøveforsøg. 
  Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

  Projektet er et mindre programmerings projekt der udarbejdes i mindre grupper.

  Mundtlig eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand
   

  Litteratur udover forskningsartikler:
 • DJ Barnes og M Kölling: Objects first with Java. A practical introduction using BlueJ. Fifth edition. Pearson Education, 2012. ISBN: ISBN 978-013-283554-1
 • Forskellige ekstra noter, herunder P Sestoft: Udformning af rapporter. 3 sider.
 • Udviklingsmiljø: BlueJ programeditor og Suns Java-implementation (som kan bruges under Windows, MacOS og Linux).
 • Peter Sestoft: Searching and Sorting with Java, 44 sider
   
 •