IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: (B21) Projektledelse af it-anskaffelser 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: (B21) Project Management of IT Sourcing 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/EB21E-E2010/ 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:45 
Formelle forudsætninger:B1 Strategic and Tactical Tools for E-business eller lignende kursus 
Læringsmål:Målet med projektklyngen er at gøre de studerende i stand til at forstå hvordan it-projekter styres hos virksomheder/myndigheder, der ønsker at anskaffe et it-system til forretningsmæssig anvendelse.
De studerende skal endvidere kunne analysere de projektledelesesmæssige problemstillinger i it-projekter; samt kunne anvende metoderne i rollen som projektleder for mindre it-projekter, eller som projektlederassistent.

Kurset fokuserer på at gøre den studerende i stand til at anvende de lærte begreber, metoder mv. i analyse og ledelse af konkrete it-projekter.

Efter kurset vil du...
* kunne fastlægge projektledelsesaktiviteterne i et it-projekt, samt kunne fastlægge det overordnede indhold i en projekthåndbog
* kunne analysere, vurdere og komme med forslag til forbedring af projektledelse - både i konkrete projekter, i form af projekthåndbøger, og i form af egentlige projektledelsesmetoder
* kunne udarbejde interessentanalyse, risikoanalyse samt fastlægge formål og operationelle succeskriterier for et projekt
* kunne gennemføre fremdriftsstyring, ændringsstyring og kvalitetsstyring
* kunne gennemføre evalueringer af projektprocesser, succeskriterier og organisationers projektmodenhed
* kunne redegøre for hovedindholdet i følgende yderligere styringsdiscipliner: projektorganisering, vidensstyring, økonomistyring, leverancestyring, estimering, cost/benefit-analyse, ibrugtagning samt konfigurations- & versionsstyring. 
Fagligt indhold:Projektklyngen baserer sig - udover litteraturen - på et studie af et konkret it-baseret forretningsprojekt, hvorigennem du får lejlighed til at syntetisere og anvende teorier om it-projektledelse, forretningsstrategi, it-strategi, it-governance, behovsafklaring mv.

Projektklynge skal skabe overblik, hvorfor der lægges vægt på at få belyst så mange aspekter af projektledelsesarbejdet som muligt, fremfor at gå i dybden med delemner.

Projektklynge giver en forståelse for samspillet mellem de 6 væsentligste dimensioner i et it-projekt:

* Ressourcer (hvad skal der investeres af penge og medarbejdertid i projektet?)
* Tid (hvornår skal systemet være færdigt?)
* Viden (hvilken viden og kvalifikationer skal der tilføres projektet, og hvilken viden skal der produceres i projektet?)
* Funktionalitet (hvad skal systemet kunne?)
* Kvalitet (hvor gode skal udviklingsprocesser og system være?)
* Nytteværdi (hvilken glæde skal modtageren have af systemet?).

Projektklynge giver med baggrund i ovenstående en række praktiske metoder, værktøjer og anvisninger på, hvordan man styrer it-projekter fra projektidé til evaluering, ud fra ønsket om opnåelsen af en række definerede forretningsmæssige mål.

Faget vil endvidere have fokus på, hvordan virksomheden generelt kan udvikle sin modenhed i at styre og gennemføre it-baserede forretningsprojekter, herunder hvordan denne modenhed spiller sammen med leverandørmodenhed. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

PROJEKT som oprettes i projektbasen.  

Litteratur udover forskningsartikler:-Managing Projects Large and Small: The Fundamental Skills to Deliver on Budget and on Time, (2003), Boston: Harvard Business School Press, 192 pages

The Deadline: A Novel About Project Management (1997) by Tom Demarco, New York: Dorset House, 320 pages. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 2A18
Onsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 2A18