IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Udvikling af digitale forretningsmodeller, DIT 
Kursusnavn (engelsk):Development of Digital Business Models 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Diplom i it, Diplom (dit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Reflektere og perspektivere ifht. forretningsmodel og business cases og opstille digitalt baserede forretnings- og løsningsmodeller samt argumentere sammenhængende for disse. Herunder specifikt kunne fremstille business cases vha “Business Model Canvas” eller andre modeller.
• Definere modeller og design af mobile løsninger til løsning af de udvalgte forretningsmål og forretningsprocesser.
• Forklare og diskutere forskellen på generelle app løsninger til bred/generel anvendelse og Enterprise apps.
• Identificere forretningsmæssige konsekvenser, i forhold til konkrete business cases, af valget mellem understøttelse af de større mobile platforme versus strategiske valg med understøttelse af kun én eller få platforme.
• Identificere og gengive et antal væsentlige brydningspunkter hvor ny teknologi sætter eksisterende virksomheder og modeller under pres og hvor der åbnes op for nye innovative løsninger og forretningsmodeller. 
Læringsmål:
Fagligt indhold:Kurset retter sig mod den der skal stå for, eller medvirke til understøttelsen af virksomhedens behov på mobile og digitale platforme. Fx overfor målgrupper som kunder/brugere, samarbejdspartnere eller internt med virksomhedsunderstøttende løsninger.

Kurset er som sådan på dansk, litteraturen er på engelsk og evt. dansk. De studerende deltager på dansk og forventes at aflevere rapport på dansk men kan hvis særlige forhold taler for det aflevere på engelsk. 
Læringsaktiviteter:

Kurset form er 4 gange forelæsninger med efterfølgende øvelser samt projektvejledning. 

Obligatoriske aktivititer:Du lærer at:

- Definere modeller og design af digitaleløsninger løsninger til de udvalgte forretningsmål og forretningsprocesser.

- Identificere forretningsmæssige konsekvenser af brugernes skifte til mobile platforme.

Lektionerne gennemføres på 1/1 lørdag samt 3 hverdags aftener med undervisning og øvelser. Lektionerne efterfølges af projektarbejde med vejledning.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, internal exam)

Mundlig eksamen 20 minutes pr. studerende.  

Litteratur udover forskningsartikler:Ries, E. (2011).The Lean Startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Publishing Group.

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, “Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers”, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 978-047087641-1

W. Chan Kim & Renée Mauborgne, “Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant”. Ikke hele bogen, kun udvalgte dele, vent med at købe til kurset starter.

Det anbefales at begynde at læse E. Ries, “The Lean startup” samt Ostarwalder og Pigneur “Business Model Generation” før til kursets start.