IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B6 IT innovation og virksomhedsopstart 
Kursusnavn (engelsk):B6 IT innovation og virksomhedsopstart 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:75 
Formelle forudsætninger:Vilje og mod til at skabe egen virksomhed i netværk med andre

Beherskelse af IT-værktøjet, e-handelens forretningskoncepter og policies på e-handels området (nationalt, regionalt og internationalt)

Kendskab til strategisk tænkning og praksis og organisatoriske strukturer og -processer

Kendskab til filosofi og kultur som \"guiding images\" for innovation og entrepreneurskab 
Læringsmål:At bidrage til at e-handel studerende opnår reel mulighed for at etablere egen virksomhed

At udvikle e-handel studerendes kompetence til etablering af egen virksomhed

At udvikle filosofi og praksis om etablering af e-handels virksomheder 
Fagligt indhold:Undervisningen vil blive gennemført med fundament i en pragmatisk filosofi, hvor teori og praksis går hånd i hånd.

Indholdet vil omfatte: Teori og praksis om Innovation og Entrepreneurskab; Teori og praksis ved virksomhedsetablering i IT-branchen med speciel vægt på e-handel; Udarbejdelse af Forretningsgrundlag, Forretningsplan; Teori og praksis om etablering af egen virksomhed i Lærende Netværk; Venture-kapitalens, kundernes og andre interessenters krav til e-handels entrepreneuren og Lærende Netværk i e-handel; Kobling mellem universitetsverdenen, forretningsverdenen og arbejdsmarkedet; Juraen i forhandling, aftaler og kontrakt; Forhandlingsteknik i Lærende Netværk: Udarbejdelse og vedtagelse af konkrete handlingsplaner for etablering af e-handels virksomhed

Midtvejs i undervisningen gennemføres et Etableringssymposiet/Virksomhedsauktion mellem e-handels proto-typer, e-handels entrepreneurer, pontentiel venture-kapital og kundeinteresser. Dette Etableringssymposiet/Virksomhedsauktion tilrettelægges i et samarbejde mellem studerende og lærere.

Kurset er tilrettelagt som en kombination af teori og praksis, men med hovedvægten lagt på praksis i henhold til branchens særkende som innovativ, dynamisk og aggressiv. 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner fredage kl. 9-12 + øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på miniprojekt  

Litteratur udover forskningsartikler: