IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Outsourcing 
Kursusnavn (engelsk):Outsourcing 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Outsourcing (netbaseret) henvender sig til både ansatte i det private erhvervsliv, offentlige organisationer og fuldtidsstuderende på ITU. Der er ikke umiddelbare formelle krav til at kunne deltage i kurset, men det er en klar fordel, hvis du har projektledelseserfaring, erfaring fra en it-afdeling eller arbejder enten hos en outsourcingleverandør eller i en organisation, som allerede anvender outsourcing strategisk.

Kurset kan med fordel læses i sammenhæng med andre af ITUs kurser især It-projektledelse og It-strategi.

Da kurset er netbaseret, opnår du fleksibilitet i forhold til hvornår og i hvilket tempo, du ønsker at studere. Dog er det et krav, at du bliver medlem af en gruppe, som du afleverer opgaver sammen med. Desuden forventes det, at du deltager i kursets 4 seminarer samt den løbende chat på kurset.  
Læringsmål:Kursusmålene for faget er:

1) Du skal kunne udarbejde outsourcingstrategier for private og offentlige virksomheder, herunder identificere virksomheders kernekompetencer med udgangspunkt i fagets teori.

2) Du skal kunne udarbejde oplæg til implementering af outsourcingstrategier samt styre- og projektgruppe. Du skal kunne udarbejde udbudsmateriale (kravspecifikation, service levels, bonus/penalty, kontraktoplæg med inkorporering af central lovgivning omkring medarbejderoverdragelse).

3) Du skal kunne identificere potentielle partnere til forskellige typer af outsourcingopgaver, herunder fastlægge scoringsmodel samt identificere væsentlige faldgruber, så disse undgås. Desuden skal du kunne gennemføre økonomiske gevinstberegninger for opgaver før og efter outsourcingen.

4) Du skal kunne udarbejde oplæg til processen, når opgaver skal outsources, herunder hvordan transitionen af medarbejdere, processer og aktiver optimeres mest muligt. 
Fagligt indhold:Kurset behandler outsourcing generelt, men sætter lidt ekstra fokus på det område, som idag udgør den største del af outsourcingmarkedet: It-outsourcing.

Globaliseringen sætter private virksomheders bundlinie under pres. Den demografiske udvikling sætter det offentlige serviceniveau og dermed budgetrammerne under pres.

Outsourcing kan strategisk anvendes til at imødegå dette pres, idet outsourcingleverandørernes specialisering og stordriftsfordele kan bidrage til, at både private og offentlige virksomheder kan opnå økonomiske besparelser, teknologiske forbedringer, mere effektive arbejdsgange og derigennem højere kvalitet, bedre service og mersalg.

Samtidig frigøres interne ressourcer, som kan anvendes til at fokusere på egne kernekompetencer og dermed bevare virksomhedens konkurrenceevne på lang sigt.
Ligeledes vil den offentlige sektor kunne anvende de frigivne ressourcer på at levere en bedre og hurtigere borgerservice for de samme penge.

Faget vil koncentrere sig om følgende 7 hovedområder:

1) Hvorfor overhovedet vælge outsourcing?
Fordele og ulemper ved outsourcing. Hvordan kan outsourcing bidrage til at sikre virksomhedernes globale leadership?

2) Typer af outsourcing
Inhouse-løsninger/Shared Service Centre. Traditionel outsourcing. Offshoring. BPO. Taktisk og strategisk outsourcing. SCM.

3) Outsourcingmarkedet
Hvilke områder outsources? Størrelse, andele, vækstrater. Spillere på markedet i Danmark.

4) Outsourcing-strategi
Identifikation af virksomhedens nuværende og fremtidige kernekompetencer. Hvad skal/skal ikke outsources? Outsourcingstrategiens indhold. Ressourcer. Projektteam. Budget. Handlingsplan.

5) Partnervalg
Kravspecifikation. Screening, prækvalifikation og scoring af leverandører. Cost-benefit ved outsourcing samt økonomisk kalkulationsmetode.

6) Outsourcingkontrakten
Kontraktindgåelse. Kontraktindhold. Udarbejdelse af SLA. Lovgivning og øvrige juridiske forhold.

7) Implementering og leverandørstyring
Planlægning. Overdragelse af medarbejdere og aktiver. Implementeringsmæssige udfordringer, stabilisering og optimering af det fremtidige samarbejde. Leverandørstyring og kontraktopfølgning.

Kurset fokuserer på både den private og offentlige sektor, og anskuer primært outsourcing fra virksomhedens/organisationens side. Outsourcing er stadig forskningsmæssigt - og dermed teoretisk - et nyt område. Faget er derfor i høj grad anvendelsesorienteret og tager derfor udgangspunkt i empiriske undersøgelser, cases og i den kursusansvarliges egne erfaringer. Gæsteforelæsning er en mulighed.  
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og 4 seminarer på ITU på mandage om aftenen fra kl. 17.00-21.00.

Seminarerne finder sted 4/2, 25/2, 31/3 og 5/5-2008. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium med udvalgte artikler inden for hvert af fagets målsætning og faglige indhold.

 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 3A14
Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU 3A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-04 kl. 09.00 - 13.00 Skriftlig eksamen ITU 4A56 og 4A56