IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital forvaltning - Forvaltning, demokrati og teknologi 
Kursusnavn (engelsk):E-Government - Governance, Democracy and Technology 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger, men kurset er specielt
tilrettelagt til at støtte parallelt projektarbejde (15
ECTS-projekt eller speciale) inden for emnet Digital
Forvaltning. 
Læringsmål:At give en række samfundsvidenskabelige og
datalogiske perspektiver på Digital Forvaltning. 
Fagligt indhold:

Bruger og udvikler, embedsmand og politiker ¿
Samfundsvidenskabelig og datalogisk belysning af magt
og teknologi i digital forvaltning.Kurset afholdes i et samarbejde mellem undervisere
fra
tværfaglig IT-udvikling og RUC¿s uddannelser i
forvaltning og virksomhedsstudier. Til hver kursusgang
er der samfundsvidenskabeligt hovedoplæg og
datalogisk opponentoplæg, eller omvendt.Kurset introducerer til teori og 2 cases: Digital
forvaltning
i Græsted Gilleleje Kommune samt Elektroniske Patient
Journaler (EPJ).Kurset kan bl.a. omhandle følgende emner i relation
til
Digital Forvaltning:

 • Historien om digital forvaltning

 • Samfundsvidenskabelig teoridannelse om
  teknologi

 • IT-arkitekturen i den digitale forvaltning

 • Magt og standarder

 • Institutionalisering af standardiseringsprocesser

 • Udviklingen af den digitale kommune

 • IT-planlægning og IT-strategi for en kommune

 • E-demokrati

 • Åbne systemer og åben kildekode

 • Digital signatur

 • Borgerkortet

 • Knowledge management

 • Analyse af kommunale hjemmesider

 • Computer Supported Cooperative work

 • IT-udviklingsstrategier
 
Læringsaktiviteter:

Oplæg, seminarer og vejledning af grupper. Kurset vil
støtte projektgruppedannelsen, problemformulering og
promidtvejsevaluering af projekterne. Kurset
gennemføres i samarbejde med
Forvaltningsuddannelsen på RUC. Der vil være
mulighed for at danne grupper på tværs af
uddannelserne. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Individuel Afleveringsopgave afleveres ved
kursusafslutningen  

Litteratur udover forskningsartikler:Digital Forvaltning
- Forvaltning, demokrati og teknologi.
Bind 1 og 2.
Efterårssemestret 2003.
Sune Johansson (red).


Digital Forvaltning
- Forvaltning, demokrati og teknologi.
Bind 3.
Efterårssemestret 2003.
Niels Jørgensen (red).


Digital Forvaltning
- Forvaltning, demokrati og teknologi.
Bind 4.
Efterårssemestret 2003.
Jesper Simonsen (red).


Alle sælges af Samfundslitteratur, RUC.