IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Førsteårsprojekt 
Kursusnavn (engelsk):Project cluster: First-year Project 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:72 
Maks. antal deltagere:75 
Formelle forudsætninger:Information om studiestruktur
Denne projektklynge indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i software. Se studieforløbet beskrevet her: Bachelor softwareudvikling  
Læringsmål:Produkt:
Efter undervisningsforløbet forventes den studerende at kunne
 • identificere, definere, og afgrænse et problem indenfor it (dvs. udarbejde en problemformulering);
 • identificere og analysere relevante løsningsmodeller såsom akademiske teorier, metoder, litteratur, værktøjer, teknologier og andre kilder, inkl. eksisterende løsninger på problemet;
 • kombinere de udvalgte løsningsmodeller og videreudvikle dem hvis relevant, samt anvende dem sammen med henblik på at realisere en samlet løsning;
 • evaluere den realiserede løsning;
 • teste produktet systematisk;
 • reflektere over problemet, den realiserede løsning og andet relevant ift. projektet; samt
 • forklare (i en projektrapport): problemet, baggrunds-research, skridtene mod løsningen, selve løsningen, evaluering af løsningen, samt andet relevant materiale (alt sammen overholdende gængse akademiske standarder).

  Proces:
  Efter undervisningsforløbet forventes den studerende at kunne
 • etablere en konstitution for gruppen (dvs. eksplicitte aftalte og nedskrevne gruppenormer);
 • planlægge, udføre og kontrollere processen (inkl. versionsstyring, rollerotation, ordstyrer og referent);
 • dokumentere projektet inkrementelt via projektdagbog og arbejdsblade;
  vurdere og reflektere over processen og tilgangsvinklen på projektet; samt
 • beskrive (i en procesbeskrivelse): processen, erfaringer og det resulterende læringsudbytte (ift. kursets læringsmål). 
 • Fagligt indhold:Efter undervisningsforløbet forventes den studerende at kunne:
 • forklare projektet og den realiserede løsning;
 • evaluere den realiserede løsning;
 • beskrive og vurdere den gennemførte proces; samt
 • reflektere over produkt og proces med henblik på at foreslå konstruktive forbedringer.
  -----
  Projektklynge.
  Dette er en projektklynge. Studerende, som tilmelder sig dette fag, skal også registrere deres specifikke projekt i projektbasen.

  Projektklyngen som sådan vil ikke fremgå på dit eksamensbevis - det vil være projektets titel, der er registreret på beviset. 
 • Læringsaktiviteter:Projektklynge

  -----
  Skemaoplysninger:
  Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
  link til skemaoplysninger
  Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

  Eksamensform: Aflevering af projekt plus efterfølgende mundtlig eksamen
  Varighed mundtlig eksamen: 20 minutter  

  Litteratur udover forskningsartikler:Offentliggøres senere. 
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Mandag 10.00-11.50 Forelæsning ITU 2A12
  Mandag 12.00-13.50 Forelæsning ITU 2A12
  Mandag 14.00-15.50 Øvelser ITU 2A12
  Onsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU 2A12