IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-strategi og forretningsforståelse (7,5 ECTS) 
Kursusnavn (engelsk):Understanding Business and IT Strategy (7,5 ECTS) 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er kun åbent for studerende på master i It-ledelse, der mangler "Forretningsforståelse og forretningsmodeller" eller "Strategi og governance".

Kurset er desuden åbent for studerende på master i It-ledelse og strategi eller master i It-ledelse indskrevet før efterår 2014, der mangler "Forretning og ledelse"

 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

- beskrive, analysere, diskutere og reflektere over forretningsmodeller og –områder hvori it vurderes at spille en særligt væsentlig rolle i udvikling af virksomheden samt diskutere udviklingsmulighederne herindenfor. Dette med udgangspunkt i kursets litteratur og teorier
- beskrive, analysere, diskutere og reflektere over samarbejdet mellem it og den øvrige organisation, med udgangspunkt i kurset litteratur om Strategi, Governance og Alignment
- reflektere teoretisk over it-organisationens og egen it-lederrolle og kompetencer i relation til nuværende og forventelige fremtidige forretningsmodeller, interaktionsmønstre, strategier og beslutningsstrukturer
- beskrive og opstille nye løsningsmodeller på de problemstillinger og udfordringer, nye forretningsmodeller, interaktionsmodeller og strategier potentielt giver, og formidle disse til både fagfæller og ikke-specialister. 
Fagligt indhold:For at bidrage aktivt til forretningsmæssig værdiskabelse vha. IT er det en forudsætning, at de der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar er bevidste om den organisation som anvender og interagerer med IT. Endvidere er det er forudsætning at vedkommende har forståelse for hvordan IT kan bidrage til udvikling af forretningens processer, til udvikling af nye produkter og services, til nye mulige strategier for organisationen og til nye mulige forretningsmodeller og interaktionsformer med centrale aktører.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for forretningsorganisationen (den øvrige organisation) og IT mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for såvel virksomhedens manøvre rum samt mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til IT organisationen og IT lederens kompetencer, samt behov og mulighed for transformation.

Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere IT’s nuværende og fremtidige mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde og weekendseminarer.

Der er tre weekendseminarer som varer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner af den teoretiske litteratur i relation til egen praksis. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Der stilles en række spørgsmål, som besvares i en skriftlig opgave på 8 sider. Spørgsmålene gøres tilgængelige via LearnIT.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kan ses på kursets LearnIT-side