IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):SundhedsIT - koncepter og systemer 
Kursusnavn (engelsk):HealthcareIT - Concepts and Systems 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:Master i sundheds-it (sit) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:SundhedsIT er specielt tilrettelagt for sygeplejersker, læger, jordemødre, fysio/ergoterapeuter, bioanalytikere og personer med en relevant samfundsvidenskabelig bachelorgrad eller lignende.

Desuden kræves mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Kurset udbydes som del af en masteruddannelse på Åbent Universitet, og kan derfor ikke søges af IT-Universitetets kandidat- og gæstestuderende.

For at deltage i kurset SundhedsIT - Koncepter og systemer er det en forudsætning, at du har bestået det forudgående kursus SundhedsIT - design og teknisk implementering. 
Læringsmål:Fokus er på at skabe it til sundhedsarbejde.

Undervisningen i organisatoriske it-aspekter sætter dig i stand til at:

 • Forklare klassifikationers roller i såvel et sundhedsfagligt som et ledelsesperspektiv.
 • Beskrive standarder for pleje og behandling og deres rolle i forbindelse med den danske kvalitetsmodel.
 • Vurdere standarders rolle i forbindelse med udvikling og implementering af it-anvendelser.
 • Forklare muligheder og begrænsninger i klassifikationer og standarder til kolleger.
 • Vurdere sammenhænge mellem for eksempel et hospitals, et lægehus¿ eller et omsorgscenters interne it-systemer.
 • Vurdere sammenhænge mellem it-systemer der går på tværs af sektorer og regioner.
 • Vurdere sammenhænge mellem koncepter og terminologier samt disses samspil med arkitektur


Undervisningen i tekniske it-aspekter:

 • Konstruere kravspecifikationer
 • Konstruere designspecifikationer ud fra krav og valg af arkitektur.
 • Forklare forskellige arkitekturprincipper
 • Forklare hovedelementerne i en sundheds It arkitektur
 • Udvikle datamodeller.
 • Designe XML-dokumenter til distribution af data mellem systemer
 • Modellering af forretningsprocesser
 • Have kendskab til It- og medico-teknologier
 
Fagligt indhold:Følgende organisatoriske fagligheder dækkes:
 • Medicinske standarder og klassifikationssystemer
 • It-systemer i sundhedssektoren:

  • EPJ & EOJ
  • Kliniske systemer
  • Telemedicin
  • Medicoteknologier
  • Patientselvbetjening
  • Ledelsesinformationssystemer
  • Produktionssystemer (Lab, Røntgen,..)
  • Kommunikations- og koordineringssystemer (booking, rekvisition/svar...)


  Tekniske fagligheder:
 • Tekniske standarder
 • Arkitektur, netværk og platforme
 • Databaseteknologier
 • Praktisk modellering
 • Kravanalyse og ¿specifikation
 • Datamining og statistisk dataanalyse
 • It- og medico-teknologier

 •  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

2 gange forelæsninger og øvelser om ugen.
Forelæsningerne udfases henover semesteret for at give plads til vejledning i en større gennemgående opgave.

--------------------

I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

During the intro week (week 5) the course time table is changed::
Link to the time table

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Objektorienteret Analyse & Design, Lars Mathiassen et al, 3. udgave, Marko 2001, ISBN 87-7751-153-0

Introduktion til SQL ¿ databaser på nettet, Lars Ingesman, Nyt Teknisk Forlag,
ISBN 87-571-2386-1

Introduktion til netværk, Geir Steen-Olsen & Arnie Stalheim, Libris, 2004,
ISBN 87-7843-662-1

Grundlæggende Programmering i XML, Robert B. Mellor, Globe, 2003,
ISBN 87-7900-207-2

Strategiske udviklingsveje for epj. Eksternt review af det hidtidige epj-arbejde, Bestyrelsen for den nationale epj-organisation, Deloitte, 24. april 2007
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 16.00-18.00 Forelæsning ITU 4A20, 4A08, 4A30, 4A32
Mandag 18.00-20.00 Øvelser ITU 4A20, 4A08, 4A30, 4A32
Torsdag 08.00-10.00 Forelæsning ITU 4A20, 4A08, 4A30, 4A32
Torsdag 10.00-12.00 Øvelser ITU 4A20, 4A08, 4A30, 4A32

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
2008-06-09 kl. 12.00 - 16.30 Mundtlig eksamen ITU 2A12 og 2A14