IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T3 HCI Menneske og teknologi 
Kursusnavn (engelsk):T3 HCI Human and Technology 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/MTT3-E2010/ 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Det kan være en fordel at have fulgt et teknisk kursus, men det er ikke et krav.  
Læringsmål:*Kunne demonstrere grundlæggende viden om brugerinddragelse i systemdesignprocessen og til analyse, design og evaluering af interaktion med digital teknologi.

*Kunne planlægge, udføre og evaluere interaktionsdesign-aktiviteter med udgangspunkt i en række forskellige metoder.

*Vurdere brugervenlighedskrav og brugeroplevelseskrav for interaktionen mellem teknologi og bruger.

*Kunne lave brugerundersøgelser og benytte disse i det praktiske design arbejde

*Kunne relatere processerne i HCI til andre systemudviklingsområder.
*Kunne reflektere kritisk over forskellige af fagdisciplinens metoder, deres forudsætninger, videnskabelige fundament, samt deres anvendelighed i praksis.

*Demonstrere kendskab til metoderne i relation til og udførelsen af forskellige prototyping-aktiviteter.
 
Fagligt indhold: Human Computer Interaction (HCI) omfatter mange forskellige discipliner, men ser som udgangspunkt altid på mennesket i samspil med omgivelser, teknologi og grænseflader. Kurset går bagom mange af de teoretiske områder som feltet dækker. Centralt for kurset er HCI som en design disciplin som gennem praktisk interaktionsdesign kan være medvirkende til at skabe øget værdi for brugeren samt identificere eller udvide innovationspotentialet i virksomheders produkter eller kommunikationsprocesser.

Mange har hørt om usability og kender til usabilitytests, men få ved at samspillet mellem menneske og IT systemer (websites, mobile enheder, m.m.) dækker langt mere end områderne effectiveness,
efficiency and satisfaction, der er indeholdt i standardiserede versioner af begrebet usability. Derfor ser vi også på hvordan vi kan identificere og forstå det menneskelige miljø som systemet er en del af, og på hvordan tidlig brugerinvolvering i udviklingsfasen kan skabe innovative produkter of værdi for brugeren.

På kurset gennemgår vi en lang række begreber og metoder der ser på samspillet mellem mennesket og IT-systemet. Begreberne sættes i sammenhæng med projektudvikling, de roller der er indeholdt i at
arbejde med HCI, og udvikling af interaktive designs. Kurset er dels teoretisk og dels praktisk og design orienteret, og mini-projektet der afleveres ved kursets afslutning skal baseres på den konceptuelle udvikling af et interaktivt (digitalt) produkt eller en service (fx. i form af videoscenarier) eller mock-ups.
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

Kurset er baseret på at de studerende i grupper på 1-5 studerende udvikler en konceptuel prototype på et digitalt, interaktivt produkt eller evaluere et eksisterende design og skriver et miniprojekt herom. Desuden forventes det at de studerende holder oplæg omkring kursets litteratur og deres projekt i løbet af semesteret.
------------------------------

Underviseren på kurset er Philip Holst. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig med miniprojekt  

Litteratur udover forskningsartikler:Buxton, B (2007): Sketching User Experiences – getting the design right and the right design, Morgan Kaufmann 2007

Sharp, H., Preece, J. And Rogers, Y (2007): ”Interaction Design: Beyond Human-computer Interaction”, John Wiley & Sons (692 s.) (GRUNDBOG)

Wright, P. & McCarthy, J. (2004): “Technology as Experience”, Cambridge MA, MIT
Press 2004, (pp. 1-48)
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 3A14
Mandag 13.00-16.00 Øvelser ITU 3A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-18 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A20
2011-01-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A20
2011-01-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A20