IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P1 IT- og Internet jura 
Kursusnavn (engelsk):National internet law 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Ingen. 
Læringsmål:Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til selv at identificere juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbidnelse med IT og internettet, primært set fra en virksomheds synsvinkel. 
Fagligt indhold:

Kursets primære indhold er erhvervsret med særlig henblik på virksomheders
juridiske problemstillinger i forbindelse med anvendelsen af IT og internet.


Faget er opdelt i to undergrupper; handel på internettet og immaterielle rettigheder.
Handel på internettet kan igen opdeles i to undergrupper, aftaleindgåelse og
køberet. Immaterielle rettigheder omfatter ophavsret, varemærkeret, domænenavne,
persondatabeskyttelse, patenter og markedsføring.


Kursets indhold er således:  • Introduktion til retskilderne, erhvervsretten og internettet

  • Aftaleret, herunder digital signatur

  • Køberet

  • Ophavsret

  • Varemærkeret

  • Domænenavne

  • Persondatabeskyttelse

  • Patenter

  • Markedsføring


Faget tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger ved IT og internet, men
på grundlag af den almene erhvervsret.


Undervisningen er baseret på en stor grad af aktivitet fra de studerende. Dette
skyldes, at de studerende skal trænes i at diskutere juridiske problemstillinger
samt at forholde sig til disse.

 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner + frivillige øvelsestimer 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen (incl. bedømmelse) baseret på 2-3 siders synopsis  

Litteratur udover forskningsartikler:Lars stoltze, Internet ret.