IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:70 
Maks. antal deltagere:130 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle krav om forudsætninger for at deltage på kurset.

 
Læringsmål:Efter kurset vil du kunne
¿ planlægge og udføre brugerorienterede, eksplorative designprojekter med udgangspunkt i blandt andet etnografiske studier af anvendelseskonteksten, hvor der udvikles et interaktivt, digitalt produkt.
¿ udvælge, kombinere, anvende og sammenligne en række teorier og metoder til ideudvikling, dataindsamling, dataanalyse, design, og evaluering relevante for interaktive produkter.
¿ reflektere over praktiske og teoretiske aspekter af eksplorative designprocesser.
¿ præsentere praktiske og teoretiske aspekter af eksplorative designprocesser i skriftlig og mundtlig form.
 
Fagligt indhold:Kurset ruster dig til at planlægge og udføre mindre eksplorative designprojekter indenfor interaktive, digitale produkter, hvor et klart designproblem ikke er givet på forhånd. Kurset er bygget op om et designprojekt, hvor du i en gruppe gennemfører en designproces i praksis og anvender en række teorier og metoder til ideudvikling, dataindsamling, dataanalyse, design, og evaluering, herunder etnografiske metoder.

Parallelt med det praktiske designarbejde bliver du i forelæsninger introduceret til en række teorier om og metoder til design af interaktive, digitale produkter. Forelæsningerne og litteraturen fungerer dermed som resurser for designarbejdet. Litteraturen består af to lærebøger, et kompendium og enkelte artikler udleveret undervejs.
 
Læringsaktiviteter:

Kurset varer 16 uger, der forløber som følger.
I de første 13 uger er der to ugentlige forelæsninger og to ugentlige øvelsesgange, dog afholdes en 3-ugers workshop i ugerne 11-14.

Ved forelæsningerne præsenteres og diskuteres fagets teorier og metoder.

Ved øvelserne gennemføres dels mindre designøvelser, dels bearbejdes fagets teorier og metoder gennem øvelser, og endelig gives der vejledning i designprojektet.

I workhoppen arbejder den ene halvdel af de studerende med etnografiske metoder og den anden halvdel arbejder med ¿sketching in hardware¿.

Designprojektet forløber som følger:
¿ Efter 5 uger afleverer hver gruppe en vision/problemformulering for designprojektet.
¿ Efter 9 uger præsenterer hver gruppe en eller flere skitser (efter workshoppen).
¿ Efter 12 uger afleverer hver gruppe en eller flere prototyper og en delrapport for designprojektet på maksimalt 4 normalsider.
¿ Efter 14 uger præsenterer hver gruppe designprojektet mundtligt i ITUs atrium, baseret på en poster. Samtidig afleverer hver gruppe visuelt materiale om gruppens designprojekt.
¿ Efter 15 uger afleverer hver gruppe en refleksionsrapport på maksimalt 8 normalsider.

Mellem posterpræsentationen og aflevering af refleksionsrapporten vejledes grupperne i refleksionsrapporten.
Der afholdes eksamen i juni.
------------------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table
-----------------------------------

Information om studiestruktur
DDK
Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.

ITO
Dette kursus er en del af ITO¿s obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
ITO studiestruktur
For at blive cand.it. i ITO skal du bestå ITO¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.


 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig individuel eksamen med skriftlige arbejder uden forberedelsestid ved eksamen (B4).

I bedømmelsesgrundlaget indgår den individuelle mundtlige præstation og refleksionsrapporten. Til den mundtlige eksamen kan materialer fra designprojektet inddrages. Bedømmelsen foretages på grundlag af de studerendes evne til at opfylde målsætningen for kurset som anført ovenfor. Der er ekstern censur og 7-trinsskalaen anvendes.

Forud for de individuelle mundtlige eksaminer for en gruppes medlemmer præsenterer gruppen samlet sit arbejde som semesterets sidste undervisningsaktivitet. Denne gruppepræsentation indgår ikke i bedømmelsen.
 

Litteratur udover forskningsartikler:Der anvendes to bøger og et kompendium, som kan købes i ITUs boglade.
 • Sharp, H., Rogers, Y. and Preece, J. (2007): Interaction Design ¿ Beyond Human-Computer Interaction. Wiley.
 • Dourish, P. (2001): Where the Action is: The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press.

 •  
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Onsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 3
  Onsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 4A14, 4A16, 4A22
  Fredag 10.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 4
  Fredag 13.00-15.00 Øvelser ITU 4A14, 4A16, 4A22

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15:00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
  2008-06-03 kl. 08.30 - 16.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22
  2008-06-04 kl. 08.30 - 16.00 Mundtlig eksamen ITU 4A20
  2008-06-09 kl. 08.30 - 16.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22