IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Indledende Programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Programming 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger: 
Læringsmål:Kurset opøver nogle af de færdigheder der skal til for at du kan udvikle programmer og medvirke til at konstruere større edb-systemer.

I kurset benytter vi programmeringssproget Java, der er et moderne objekt-orienteret sprog. Java letter konstruktionen af grafiske brugergrænseflader (dvs. skærmbilleder med menuer, knapper, osv.) og er


velegnet til udvikling af Internet-baserede programmer.

Du skal selvstændigt kunne designe og implementere et velstruktureret program


 
Fagligt indhold:Vi gennemgår grundlæggende strukturer i højniveau programmeringssproget Java. Gennemførelse af kurset skal blandt andet give dig kvalifikationer inden for følgende emner:

. Introduktion til computeren og anvendelsesprogrammel


. Programmering


. Algoritmer


. Datastrukturer


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Aflevering af større obligatorisk opgave  

Litteratur udover forskningsartikler: