IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Algoritmisk problemløsningsteknik 
Kursusnavn (engelsk):Techniques for Solving Problems with Algorithms 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Introducerende kursus til algoritmik såsom Introduktion til algoritmik og data struktur på ITU eller DAT2P på DIKU. Det vil sige, at du er bekendt med emner som prioritetskøer, union-find, søgetræer, simple grafalgoritmer, sortering m.m. 
Læringsmål:Målet med kurset er at du skal være fortrolig med både teoretisk og praktisk udfordrende problemstillinger i området. Du skal kunne tilegne dig ny forskning i området, samt lære at beherske og anvende flere af områdets nyeste teknikker og metoder.
Kurset giver dig et solidt grundlag for at udføre egen forskning inden for området 
Fagligt indhold:Eksempler på emner vi kan gennemgå er
Konstruktion af hurtige og pladsbesparende databaser.
Dynamiske problemer for træer og grafer.
Nedre grænse-teknikker for dynamiske problemer.
Ruteteknikker i netværk.
Algoritmer i forbindelse med konstruktion af effektive oversættere.
Algoritmisk geometri.
Konstruktion af ordbøger.
Streng behandling.
Sortering ved minimering af tid og plads forbrug.
Vi gennemgår emnerne med fokus på asymptotisk effektive løsninger. Fokus er således ikke lagt på implementering som i kurset Effektive algoritmer og programmer. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og seminarer, samt obligatoriske opgaver. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Efter aftale med læren.  

Litteratur udover forskningsartikler: