IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemarkitektur og -sikkerhed 
Kursusnavn (engelsk):System Architecture and Security 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., softwareudvikling og -teknologi (sdt) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Before the course the student should be able to:

  • design, implement, and test medium-sized programs in
    Java or C#

One way to obtain these prerequisites is by taking the course
Introductory Programming (Grundlæggende Programmering)

Dette kursus er aflyst. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om dit kursusvalg:
Studie- og Erhvervsvejledningen

 
Læringsmål:After the course the student will have a basic knowledge of:

  • Computer systems architecture,
  • Networks and protocols, and
  • Security.


Dette kursus er aflyst. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om dit kursusvalg:
Studie- og Erhvervsvejledningen

 
Fagligt indhold:The course will cover three topics: computer architecture, computer networking, and security.

Computer architecture is about the physical design and workings of computer systems. It includes data representation, arithmetic logic units, data paths and control, and memory hierarchies.

Network systems cover network devices such as servers, clients, switches, routers, and hubs and the elements and the protocol stack of modern layered network structures.

Security includes basic cryptographic techniques and security systems such as firewalls and encrypted communication.

Dette kursus er aflyst. Kontakt Studievejledningen, hvis du er i tvivl om dit kursusvalg:
Studie- og Erhvervsvejledningen
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

During the intro week (week 5) the course time table is changed::
Link to the time table

---------------------

Information om studiestruktur / Information about study structure
Backbone
Dette kursus er en del af SDT¿s obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her: SDT studiestruktur
For at blive cand.it. i SDT skal du bestå SDT¿s backbonekurser, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.

This course is part of the SDT mandatory modules ¿ find them described here:
SDT study structure
In order to graduate as a MSc in SDT, you need to pass the SDT backbone courses, and also take a 22,5 ECTS specialization and two 7,5 ECTS electives.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:TBA 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 10.00-12.00 Forelæsning ITU
Fredag 13.00-15.00 Øvelser ITU

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-26 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-27 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere