IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T8 Enterprise arkitektur 
Kursusnavn (engelsk):T8 Enterprise Architecture 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.ebuss.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:B1 Strategiske og taktiske værktøjer til e-business, eller et tilsvarende kursus om både IT og forretning. Studerende bør endvidere have fulgt mindst et teknisk kursus.

Kurset henvender sig også til enkeltfagsstuderende, som har tilstrækkelig praksiserfaring med både forretning og it.
 
Læringsmål:Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
● redegøre for baggrund for og indhold af en række centrale problemstillinger inden for enterprise arkitekturen.
● forklare og sammenligne væsentlige koncepter inden for enterprise arkitektur, herunder rammeværker og artifakter, og deres indbyrdes sammenhæng.
● vurdere arkitekturmodenhed, -governance og -strategi i en given casevirksomhed.
● søge efter faglige oplysninger, f.eks. videnskabelig litteratur, rapporter, specifikationer og anvende den fundne information i relation til det skriftlige miniprojekt.

I forbindelse med miniprojektet skal den studerende specielt
● enten analysere en given case/organisation og i forlængelse af dette kunne opstille egnede arkitekturkrav og -principper, eller analysere og vurdere en given arkitekturfaglig problematik.
 
Fagligt indhold:Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk. Kursets læringsmål følger Carnegie Mellon Universitetets Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (levels 1.0 og 2.0).

I dette kursus belyses den samlede enterprise arkitekturproces fra den strategiske planlægning til det konkrete arkitekturarbejde indenfor områderne forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningsarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem arkitekturprocessen og implementerings- og driftsprocesserne belyses. Temaer som IT governance, resultatstyring, benchmarking og ROI behandles udfra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og centrale koncepter som web services, XML, Java/.Net indplaceres på et strategisk niveau. Kursusdeltagerne introduceres endvidere til styring af services og infrastruktur, værdibaseret udvikling, og business process management (BPM).

I kurset vil indgå en række cases, inkl gæsteforlæsninger.

Kursusformen vil være lagt op således at der forventes aktiv deltagelse i hele kursusforløbet (klasseundervisning, gruppearbejde/miniprojekt).

Der tilbydes i forlængelse af kurset fordybende projektforløb i samarbejde med private og offentlige organisationer. Kurset er endvidere velegnet som specialeforberende aktivitet. Desuden vil kursusdeltagere være meriterede til at påbegynde certificering som enterprise arkitekt hos Carnegie Mellon Universitetet.

 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

12 forelæsningsgange + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen. Endvidere skal der udarbejdes et miniprojekt, helst i grupper.

Det er den studerendes eget ansvar at tjekke SiteScape for meddelelser m.m. Der tilbydes udover SiteScape en lukket googlegruppe for kursusdeltagere, lærere og gæster.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med miniprojekt.

Afleveringsfrister se http://www1.itu.dk/sw707.asp
Deadlines see http://www1.itu.dk/sw923.asp
 

Litteratur udover forskningsartikler:Scott Bernard (2005) Introduction to Enterprise Architecture. Second Edition. Authorhouse. Obligatorisk "grundbog"

Jane Carbone (2004) IT Architecture Toolkit. Prentice Hall. Ikke obligatorisk, men anbefalet bog.

Wagter, Roel, Martin van den Berg, Joost Luijpers, and Marlies van Steenbergen (2005) Dynamic Enterprise Architecture: How to Make It Work. John Wiley & Sons. Anbefalet som supplerende lærebog

Diverse artikler m.m.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 16.00-18.30 Forelæsning ITU Aud. 3
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU Aud. 3

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-09 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-10 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-11 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere