IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Analyse af webadfærd 
Kursusnavn (engelsk):Analysis of Web Behavior 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Før kurset skal den studerende:
1. have kendskab til design og implementering af et databasebaseret websted
2. have kendskab til analyse af målgrupper 
Læringsmål:Efter kurset kan den studerende:
1. lave fuldstændige analyser af brugeres adfærd på et givet websted
2. anvise metoder til at implementere et kontinuerligt analysekoncept for et givet websted
3. redesigne websider med henblik på at tilføje
dynamiske elementer, som er betinget af brugerens
adfærd 
Fagligt indhold:Kurset behandler emner som data mining af log filer, gennemgang af gængse E-metrics, analyser af \"most-wanted-response\" på web-steder, klik-strøms analyser, ekstern logning, cookie-teknologiens muligheder og begrænsninger, validitet af spørgeskemaundersøgelser på internet, muligheder med bruger-registrering på websites, data warehouse principper, adaptive websteder og personaliserede hjemmesider samt designmæssige overvejelser vedr. statiske og dynamiske områder på en webpage. Der vil i løbet af kurset blive inddraget eksterne foredragsholdere fra virksomheder med erfaring på området. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres kl. 16.00 - 21.00 på den nedenfor angivne kursusdag.Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning.

Kl. 18.30 - 21.00 gennemføres der øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

6 timers case-baseret skriftlig eksamen med alle
hjælpemidler incl. PC, bedømt efter 13-skalaen. Ekstern censur.

OBS: Der er krav om godkendelse af øvelsesrapporter forud for eksamensdeltagelse.  

Litteratur udover forskningsartikler:The Data Webhouse Toolkit(2000) af Ralph Kimball
og Richard Merz.

Kompendie samt diverse artikler