IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):IT-projektledelse 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Kendskab til programmering eller systemudvikling. 
Læringsmål:Målet med dette kursus er at give dig forudsætninger for at kunne fungere som projektleder og deltage i strategisk planlægning af IT. Du får dog ikke træning som projektleder på dette kursus. Det kræver tid i et virkeligt job 
Fagligt indhold:Centrale emner: Interessenthåndtering. Planlægning, bemanding, opfølgning. Risikoanalyse og risiko-reduktion. Kvalitetssikring, metrikker, maturitymodeller, procesforbedring. Identifikation af IT-behov,

cost/benefit analyse, brug af IT til at forbedre arbejdsgange, styrke konkurrenceevne, mv. Forandringsprocesser og -modstand. Valg af platform, outsourcing, drift, udviklingsstrategi 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, mindre opgaver med præsentation og diskussion af resultaterne, projekt med at planlægge IT i en virksomhed 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Grupperapport om IT planen for en virksomhed. Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i rapporten  

Litteratur udover forskningsartikler: