IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Dynamisk webdesign 
Kursusnavn (engelsk):Dynamic Web Design 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, interaktionsdesign og multimedier (inm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/MDWD-E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:120 
Formelle forudsætninger:Kursusdeltagelse forudsætter at du har taget kurset "Webdesign og webkommunikation" eller at du har opnået tilsvarende kompetencer andetsteds, dvs at du:
- har elementær praktisk viden om teknologier og værktøjer til fremstilling af statiske websites (XHTML, CSS og ftp)
- ved lidt om typografi, farver, layout og komposition,
- kan udføre simple billedbehandlingsprocedurer,
- kan bruge et ftp program,
- kan skelne mellem forskellige genrer i webproduktion
- er bekendt med teoretiske begreber til at beskrive emner og problemstillinger i multimedial kommunikation.

Erfaring med opdatering af eksisterende websites via et CMS system er en fordel, men ikke en forudsætning. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

Definere og løse en avanceret kommunikationsopgave (koncept, design, delvis implementering), på en måde som demonstrerer teoretisk og praktisk kendskab til mediets særlige egenskaber og som udnytter nye og fremtidige potentialer i mediet.

- Formidle hvordan en dynamisk og avanceret webkommunikationsopgave tænkes løst. Herunder diskutere overvejelser omkring brugervenlighed og vedligeholdelse, samt forklare arkitekturen bag løsningen og de teknologier som tænkes anvendt.

- Konstruere en dynamisk 'front-end' med øje for brugervenlighed (design og funktionalitet) og vedligeholdelse (seperation af indhold og præsentation).
- Anvende teknologier til dynamisk dataudtræk og datalagring.

- Identificere teknologier og teknikker med relevans for håndtering af brugere og dynamisk dataudtræk og datalagring.

- Følge (simple) instruktioner til at ændre og videreudvikle eksisterende funktionalitet i forskellige kodesprog.

- Anvende og tilpasse præsenterede analyse og design -metoder.


 
Fagligt indhold:Emnet på kurset er webdesign og webkommunikation med særligt fokus på dynamiske løsninger.
Kursets målsætning er, at den studerende bliver i stand til selvstændigt at designe dynamiske webløsninger på kommunikationsopgaver, både hvad angår indhold, design og implementering.

Kursets temaer er:

Webkommunikation
- mediets udviklingshistorie (web 2.0, cloudcomputing)
- mediets æstetiske udtryk og anvendelsesperspektiver

Systemarkitektur
- back-end: lagring og udtræk.(databaser, XML, brug af CMS system)
- front-end: layout, composition, typography.(css, html)
- funktionalitet, server-side/client-side scripting,(queries, conditions, loops med php, actionscript, javascript)

Design
- information design (målgruppe, domæne)
- interfacedesign (prototype, mock-up, wireframe)
- usability 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Øvelserne vil ligge i forlængelse af forelæsninger og udføres for det meste i grupper. Hver studerende arbejder på det samme konstruktionssprojekt under hele forløbet, som afsluttes med 2 ugers projektarbejde.

-------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne for efterårssemesteret vil være tilgængelige fra august måned.

See the schedule here:
link to the time table 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Der vil blive produceret et kompendie til kurset, som det forudsættes at deltagerne køber. Der vil ligeledes blive peget på en grundbøg, de studerende med fordel kan købe.  
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 3A14, 3A52
Tirsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 3A14, 3A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-19 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A14
2011-01-20 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A14
2011-01-21 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A14