IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Business Cases  
Kursusnavn (engelsk):Business Cases 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Diplom i it, Diplom (dit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle forudsætninger.

Det er fordel, hvis man har taget faget ”Forretning og Ledelse”, da der i kursus vil blive refereret til grundteorier fra bl.a. dette fag, som ikke vil blive gennemgået. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- Analysere og beskrive et gevinstoverblik, som går fra de forretningsmæssige mål over gevinster og ændringer til selve de ”enablers”, som skal understøtte ændringen.
- Redegøre for forskellige typer af business cases og kunne forklare fordele og ulemper ved hver type.
- Anvende business cases til prioritering af projekter.
- Opstille et estimat baseret på forskellige metoder
- Vurdere risikoen af den kommende investering
- Vurdere effekten af en løsning, herunder den økonomiske værdi og den strategiske betydning.
- Anvende relevante teorier til at vurdere den nødvendige investering i et projekt
- Udarbejde en business case for et specifikt projekt. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Målet med dette kursus er at gøre deltageren i stand til at bidrage til en virksomheds forretning og dokumentere dette ved at udarbejde en business case. Business casen består primært af en opstilling af effekter, en udregning af omkostninger samt en risikovurdering. Dette kursus vil lære deltagerne at udvikle en business case med disse tre hovedkomponenter. I den forbindelse få et konkret værktøj til at vurdere om en investering er en god og lønsom idé, få et værktøj til at prioritere projekterne i mellem samt hjælper med at følge op på investeringens effekter.
Deltagerne vil få konkret og relevant viden om emner som er vigtige i forbindelse med business casen:
- Hvad er årsagen til at skulle ud i en investering og hvad er løsningsmulighederne?
- Kan investeringen svare sig – og hvilke typer gevinster, kan vi opnå?
- Hvilken overordnet plan er nødvendigt samt hvilket estimat knytter sig til?
- Hvilke risici er der identificeret? 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset vil i høj grad være praktisk casebaseret. Et business Case model/skabelon, såvel som eksisterende business cases vil blive gennemgået i relation til den relevante teori og diskuteret af de studerende, som også vil blive øvet i selv at udarbejde business cases. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, external exam)

Aflevering af rapport med efterfølgende mundtlig eksamen. Varighed er 20 minutter pr. eksaminand.  

Litteratur udover forskningsartikler:Generelt (skal læses):
- Nielsen og Ernst, Mastering the Business Case, ISBN: 9788793007086

Opslagsværker (bør kendes):
- Stephen Jenner, Managing Benefits - Optimizing the Return from Investments
ISBN-10: 0117081108
- Johnson et al.: Exploring Strategy, 9th edition (eller en tidligere version) ISBN: 0-273-73702-3 (bør købes)
- PRINCE2 manualen (bør kendes)
- MSP manualen (bør kendes)