IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):02242 Program analyse 
Kursusnavn (engelsk):Program analysis 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02242-2\">homepage.If the course discription changes the ITU Board of Studies reserve the right not to give credits.
</H5>

02140, Beherskelse af programmering i imperative og/eller funktionelle sprog; herunder algoritmer og datastrukturer. Forståelse af teori og anvendelser af regulære og kontekstfrie sprog; herunder diskret matematik med færdigheder i simple bevisteknikker. Kan opnås i Informatik fagpakken med tilhørende startpakken. 
Læringsmål:Formålet med kurset er at give en introduktion til de analyser teknikker som ofte benyttes til automatisk validering af sikkerhed og pålidelighed af software systemer.

Målet med program analyse er statisk (dvs på oversættelsestidspunktet) at beregne sikre og effektive approksimationer til de værdier eller operationer som dynamisk optræder når programmet udføres på en datamaskine. En klassisk anvendelse er i oversættere hvor man kan undlade at generere kode for redundante beregninger og man kan undgå overflødige beregninger. En ny meget lovende anvendelse er indenfor automatisk validering af korrekthed og sikkerhed af software systemer. 
Fagligt indhold:Kurset vil først give en kort introduktion til de centrale
tilgangsvinkler til program analyse og deres anvendelser. Kurset vil derefter fokusere på data flow og kontrol flow analyse teknikker og algoritmer for effektiv implementation. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og opgaveregning 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen og bedømmelse af rapporter(r)
Der udarbejdes en rapport som mundtlig fremlægges.  

Litteratur udover forskningsartikler:<A HREF=\"http://www.imm.dtu.dk/courses/02242\">http://www.imm.dtu.dk/courses/02242

Kurset er baseret på \"Principles of Program Analysis\" af F. Nielson, H. Riis Nielson og C. Hankin (Springer, 1999, ISBN 3-540-65410-0)