IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Business Process Management 
Kursusnavn (engelsk):Business Process Management 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle forudsætninger. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

Detaljeret beskrive de discipliner der udgører grundlaget for Business Process Management

Forklare, hvad der kan igangsætte et BPM initiative (Business Transformation, Continuous Process Improvement, Process Based Applications, Re-design for a Process Based Design).

Arbejde med Business Model Transformation Innovation og hvordan det er understøttet af Business Process Management.

Redegøre for den økonomiske værdi BPM kan bidrage med, dens betydning for virksomheden herunder den strategiske betydning.

Anvende et BPM Governance Framework.

Lave en BPM Strategy inklusive linke den til virksomhedens forretningsmodel.

Redegøre for de forskellige niveauer for Process Måling( Process Maturity, Process Performance Indicators (PPIs), Process Improvement Projects, Process Cost)

Anvende Process forbedringsmetoder og kunne beskrive anvendelsen af metoder for processoptimering – og samspillet med BPM.

Beskrive værdien af at bringe BPM sammen med Service Oriented Architecture 
Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at bidrage til en virksomheds forretning ved at arbejde med processer. Indtil for nyligt har it-understøttede forretningsprocesser, der løber på tværs af organisationen, været utopi. Forretningsprocesser er blevet implementeret i siloer, hver applikation for sig. Dette paradigme har medført stor ufleksibilitet. Dette kursus vil lære deltagerne at udvikle en forståelse for processer der kan give virksomheder et konkret værktøj til at modificere og lede ens processer og dermed virksomheden.

Dermed har kurset Business Process Management til formål at vise de studerende, hvordan en it- og forretningsstrategi kan operationaliseres i virksomhedens processer. Endvidere ser vi på hvorledes BPM kan nedbringe omkostninger, forbedre kvalitet, reducere procestid, innovere virksomheden og understøtte virksomhedens suistainability initiative. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Læringen vil blive tilvejebragt via teori, modelapparat og case studies. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen varer 30 minutter  

Litteratur udover forskningsartikler:1. Business Process Management – The SAP Roadmap - 1st edition 2009, 2nd reprint 2011, ISBN 978-1-59229-231-8

2. Business Process Management Compendium (I will send a mail when it is ready at Akademisk boghandel) 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 2A52
Torsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 2A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Tidspunkt oplyses senere Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
2012-06-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18
2012-06-22 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18