IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Innovative forretningsmodeller med mobile enheder 
Kursusnavn (engelsk):Innovative Business Models using Mobile Units 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:
 
Læringsmål:UNDER UDVIKLING - MINDRE ÆNDRINGER KAN FORVENTES
Efter kurset skal den studerende kunne:
• Beskrive og projektere app(lication) løsninger til den enkelte virksomheds behov i forhold til de relevante målsætninger og målgrupper.
• Identificere muligheder for virksomheders udnyttelse af nye teknologier og anvise konkrete løsningsforslag ifht. disse.
• Analysere og opstille begrundede forslag til hvorledes virksomheder kan agere ifht. disse nye udfordringer og nye muligheder.
• Analysere betydningen af de nye mobile platforme ifht. forretningsmodeller, forretningsprocesser og formidling indenfor et eller flere af følgende eller lignende områder: Immaterielle services, medier, licensbaserede ydelser, drift og logistik, handel med fysiske varer, holdningsformidling af politisk og anden karakter ...
• Forstå sammenhæng og mulig udnyttelse af integration mellem mobile apps og virksomhedernes interne databaser og administrationssystemer.
• Reflektere over den forretningsmæssige konsekvens af valget mellem at benytte mere proprietære systemer, som f.eks. iPad/iPhones App Store i forhold til mere åbne modeller, som f.eks. Google Android.
• Identificere og beskrive ændringer i brugergrænseflade, funktionalitet m.v. i applikationer, der fuldt ud skal udnytte konvergens mellem alle de funktioner, de nye enheder, som f.eks. iPhone har til helt nye helhedsløsninger med brugerappeal.
• Beskrive og analysere et antal væsentlige brydningspunkter hvor ny teknologi har medført at eksisterende forretningsmodeller sættes under pres og nye muligheder opstår. Herunder at kunne beskrive hvordan disse situationer kan udgøre trusler mod nogle eksisterende forretningsmodeller samtidig med at nye muligheder opstår. 
Fagligt indhold:UNDER UDVIKLING - MINDRE ÆNDRINGER KAN FORVENTES
Kurset har til formål at sætte de studerende i stand til at analysere og redegøre for de forretningsmæssige problemstillinger såvel som at beskrive strategier for virksomheders udnyttelse af de nye mobile enheder.
Kurset fokuserer på de udfordringer og nye muligheder, som SmartPhone/Tablet - applikation revolutionen giver virksomhederne og dette sættes ind i en forståelsesmæssig ramme ved relatering af udvalgte eksempler, hvor nye teknologier eller sammenfald mellem disse giver væsentlige nye forretningsmuligheder og sætter eksisterende forretningsmodeller under pres.
Vi oplever et paradigmeskift, som for alvor har potentialet til at levere meget af det, der blev forudset, men ikke opfyldt med desktopparadigmet i kombination med internet. Muligheden for konvergens mellem ultratransportable, meget let betjente online enheder med GPS, GSM, kamera, kompas, mikrofon og højtaler uden behov for mus og tastatur, giver muligheder, der til dato endnu kun er delvist udforskede.

Samtidig med at der fokuseres på betydningen for “brugernes” og disses interaktion ifht. virksomheden, fokuseres også på hvorledes virksomheder internt kan udnytte de mobile platforme til hhv. effektivisering af eksisterende workflows samt inddragelse af helt nye områder, der hidtil har været svære at integrere.

De mobile enheder og deres app’s giver innovative virksomheder nye muligheder og sætter eksisterende virksomheder, der ikke er omstillingsparate, under stort pres. Udover indehavere af immaterielle rettigheder, som f.eks. filmselskaber, nyhedsmedier, forlag o.s.v., så vil også andre virksomhedstyper blive udfordret. Katalogpræsentation og ordreafgivelse for salgsvirksomheder, adgang til services fra banker, offentlige myndigheder og borgeroverblik m.v., er blot nogle af de områder, der vil blive berørt. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset forløber over 14 mødegange med 2 timers forelæsning og 2 øvelsestimer.

De 14 undervisningsdage grupperes i temaer af varierende omfang. Efter den generelle indføring anvendes den her opnåede forståelse som ramme for efterfølgende analyse og case study med udgangspunkt i en selvvalgt konkret virksomhedscase

Blandt opgaver/øvelser på kurset er der analyse af udvalgte eksisterende apps og udnyttelser af de mobile platforme med fokus på omfanget af udnyttelse af de nye muligheder - mobilt, online, lokationsbestemt, integration med kameraer m.m. og altid med fokus på hvordan det sker med forståelse for brugerens behov i kombination med virksomhedens forretningsmodel.

- Online
Udover de 14 mødegange understøttes kursusforløbet af et online-læringssystem (LMS – Learning Management System og blogs etc.).
Afklarende spørgsmål omkring opgaverne og den tilhørende teori foregår via nettet.

Opgave før første kursusgang
Inden første undervisningsgang bliver de studerende tildelt en midlertidig gruppe, der kun gælder for denne opgave. Hver gruppe får en beskrivelse af en app(lication) med gennemgang af dens funktionalitet og formål. Udfra et sæt spørgsmål skal gruppen gennemføre en kritisk analyse af applikationen, med det primære formål at afdække den forretningsmæssige baggrund for den. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

- Obligatoriske opgaver
Under kurset vil de studerende blive stillet en række analyseopgaver, der henholdsvis skal løses med mindre skriftlige afleveringer eller ved fremlæggelse til støtte for undervisningen. Disse opgaver skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

Dette kan eksempelvis være opgaver/øvelser på kurset med analyse af udvalgte eksisterende apps og udnyttelser af de mobile platforme med fokus på omfanget af udnyttelse af de nye muligheder - mobilt, online, lokationsbestemt, integration med kameraer o.s.v. og altid med fokus på hvordan det sker med forståelse for brugerens behov i kombination med virksomhedens forretningsmodel.
Ved kursustart udleveres detaljeret oversigt over det obligatoriske opgaveforløb.

- Eksamensprojekt
De studerende skal til det skriftlige arbejde indenfor kursets ramme vælge en konkret case-story, som f.eks. kan være en af følgende:
• Analyse af brug/udvikling af app ifht. en specifik virksomhed/forretningssituation.
• Detailbeskrivelse af en app til løsning af en specifik forretningsopgave: Beskrivelse af forretningsmodel og valg af fremtræden, funktionalitet og User Interface (UI) m.v. i forhold til denne.

Projektet udarbejdes i grupper baseret på de studerendes studium af forløbet i et konkret projekt i en virksomhed.  

Litteratur udover forskningsartikler:UNDER UDVIKLING - MINDRE ÆNDRINGER KAN FORVENTES (dog ikke i grundbogen)
- Som mulig grundbog ser vi i øjeblikket på:
Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, “Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers”, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 978-047087641-1
- Jonas Löwgren og Erik Stolterman , “Thoughtful interaction design - A design perspective on information technology”, The MIT Press
- Desuden ca. 25 udvalgte kapitler og forskningsartikler samlet i kompendium med forfattere som f.eks.: Donald Schön, Jay B. Barney, Leslie P. Willcocks, N. Venkatraman, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur - - - 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 4A14
Mandag 19.00-20.50 Øvelser ITU 4A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Tidspunkt oplyses senere Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
2012-05-31 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A20
2012-06-01 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere