IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B10 Videnskabsteori og e-handel 
Kursusnavn (engelsk):B10 Videnskabsteori og e-handel 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Almene Forudsætninger: · At være nysgerrig · At leve som og være studerende · At ville og turde forandre sig selv · At kunne undre sig · At ville og ønske et samfund man selv er med til at skabe · At have mod til at planlægge og tage på en eventyrlig rejse Forudliggende kursus forudsætninger: · Interesse for det videnskabsteoretiske og filosofiske grundlag for det studium hvorfra du kommer · Interesse i og tro på at alternative videnskabsteoretiske retninger og alternativer filosofier kan danne kernen i og grundlaget for verdens bedste e-handel i en ny økonomi skabt af dialog og fredelig konkurrence mellem kulturer. 
Læringsmål:At søge at skabe orden i en multi-etnisk, multi-kulturel og multi-metodologisk verden At udvikle en måde at spørge, undre sig og skabe viden, der går på tværs af eksisterede discipliner/studier At skabe, virke i og reflektere over fremtidens informationelle samfund i forhold til det industrielle samfund og det agrare samfund At sætte deltagerne i stand til at forme og tolke og forstå de roller, de måtte komme til at spille i fremtidens samfund, i deres eget liv At studer og undre sig over buzz-words som \"den nye økonomi\", \"det informationelle samfund\", \"bio-samfundet\", \"videnssamfundet\", \"den vidensbasrede organisation\", \"den lærende region\", \"det narrative samfund\", \"begivenhedens kartografi\", \"globalisering\" osv. At designe e-handelssystemer med baggrund i alternative videnskabsteoretiske og filosofiske retninger 
Fagligt indhold:Ledelsesfilosofi og organisationsfilosofi Filosofi, videnskabsteori, metodelære i forskellige discipliner som teknologi & økonomi, ledelseslære, humaniora, psykologi, samfundsvidenskaberne. Som grundlag for design af e-handelssystemer: Rationalismen/Empirismen Hermenutik/Fænomenologi Kritisk teori Pragmatisme Teleologi Eksistentialisme De-konstruktivisme Feminologi Den nye økonomi/Globalisering/Videnssamfundet? Styring, Management og Ledelse Teorier om design af e-handelssystemer i videnbasret økonomi/økologi Knowledge Management Den sociale dialog som design protokol for e-handelssystemer - kultur, tid og rum - interessenterne - værdierne, interesserne - generative temaer - kodificering - abstraktion - diffusion Den sociale læringscyklus som design protokol for e-handelssystemer - filosofikum - dyder: individuelle, kollektive - information space - læring - økonomisering, kulturelt, socialt, psykisk, økolog(nom)isk, teknologisk, naturvidenskabeligt - kommunikativ handlen - æstetisk handlen - design og handling - praktikum 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på miniprojekt  

Litteratur udover forskningsartikler: