IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):02220 Parallelle systemer 
Kursusnavn (engelsk):Concurrent Systems 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF="http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02220-2">homepage.If the course discription changes the ITU Board of Studies reserve the right not to give credits.
</H5>

Kendskab til basale algoritmer og datastrukturer (træer, lister, køer). Kendskab til brug af prædikatlogik. Færdighed i sekventiel Java-programmering samt erfaring med programmering i C. 
Læringsmål:At give deltagerne et begrebsmæssigt og praktiskt grundlag for konstruktion af systemer med flere selvstændige, parallelle aktiviteter afviklet på en eller flere maskiner. Desuden vil deltagerne opnå en grundlæggende forståelse af underliggende begreber og mekanismer i operativsystemer og datanetværk. 
Fagligt indhold:Parallelitet: Processer, synkronisering, kommunikation. Procesmodeller, atomare aktioner. Sikkerheds- og aktivitetsegenskaber, verifikationsprincipper og -værktøjer.
Kritiske regioner. Semaforer, monitorer, synkron og asynkon meddelelsesoverførsel, kald, distribuerede objekter, tuppelrum. Kommunikationsmønstre og designprincipper.
Operativsystemer: Processer og tråde, kommunikations- og synkroniseringsmekanismer, ressourceadministration, filsystem, sikkerhedsaspekter. Organisering af operativsystemer.
Netværk: Netværkstyper, protokolbegreber, OSI-modellen, TCP / IP, sockets, middleware. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, grupperegning og øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Evalueringsform: Skriftlig eksamen og bedømmelse af rapport(er), rapporterne tæller 65% og den skriftlige eksamen 35% For hver del skal der mindst opnås karakteren 5.  

Litteratur udover forskningsartikler:<A HREF="http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02220-2">http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02220-2