IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B7 Standarder og softinfrastructure 
Kursusnavn (engelsk):B7 Standarder og softinfrastructure 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:En BA og grundlæggende kendskab til programmering og computere.  
Læringsmål:Efter dette kursus kan du give et kvalificeret svar på spørgsmål som

Hvad betyder software standarder og infrastruktur for e-handels udvikling?

Hvorfor forærer Netscape og andre softwarehuse deres software væk?

Hvorlænge kan Microsoft¿s opretholde sit monopol på operativsystemområdet?

Hvorfor samarbejder indædte konkurrenter om at opbygge en fælles e-handels infrastruktur?

Hvorfor vandt VHS over Betamax? Hvornår får vi HDTV? og hvorfor har et computer tastatur det samme layout som en skrivemaskine?

Hvordan og hvorfor blander regeringer, FN, EU, og interesseorganisationer sig i standardiseringsprocessen og i opbyggelsen af e-handels infrastruktur? og bør de det?

 
Fagligt indhold:Kurset vil dække følgende temaer:

Standarder, standardsættende enheder og standardiserings processer.

Årsager til standarder (indlæring, økonomi og transaktions omkostninger)

Konkurrende standarder.

Soft infrastrukturer på et globalt, nationalt og industrielt niveau.

Lock-in effekt på teknologiske beslutninger og path dependency.

Positiv feedback, bandwagon effekter, Tipping Markets og Netværkseksternaliteter.

Alliancer i en netværksøkonomi (samarbejde for at konkurrere)

Information policy og regulering.

Litteratur: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. By Carl Shapiro and Hal R. Varian + en del øvrige artikler.

 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Endnu ikke fastlagt.  

Litteratur udover forskningsartikler: