IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032010/314 Distribuerede Filsystemer 
Kursusnavn (engelsk):032010/314 Distributed File Systems 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:Intropar og gerne DistOS
Gode engelskkundskaber, da kurset kan afholdes på engelsk. 
Læringsmål:Seminaret vil handle om nyere områder inden for distribuerede filsystemer. Kursusmaterialet vil bestå af artikler. Seminaret har til formål at give studerende interesserede i distribuerede filsystemer, lejlighed til at diskutere aktuelle forskningsområder. Studerende forventes at arbejde på egne 2.-dels projekter. Kredit for disse arrangeres individuelt. Kurset kræver aktiv deltagelse, hver studerende skal holde en eller flere præsentationer. 
Fagligt indhold:Netværk Replikering Sikkerhed: rettigheder og kryptering Semantik for fildeling Peer-to-peer systemer Mobile og afbrudte operationer. Klyngefilsystemer Massive filsystemer til Grid.

<H5> Kurset afholdes af DIKU og opdateret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs <A HREF=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40435&InFrame=0&Sprog=DK\">hjemmesideIT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsern ændres</H5> 
Læringsaktiviteter:

Seminar 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

Aktiv deltagelse  

Litteratur udover forskningsartikler: