IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Databaser 
Kursusnavn (engelsk):Databaser 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Kurserne "Indledende programmering" og "Objektorienteret programmering" eller forudsætninger svarende hertil 
Læringsmål:Du skal blive fortrolig med databaser, deres anvendelse og fundament.

 
Fagligt indhold:Der introduceres til systemer, modeller, sprog samt design i forbindelse med databaser. Systemer og sprog vil bl.a. blive understøttet af praktiske øvelser med et fuldt udbygget databasesystem (Oracle) og centrale elementer om arkitektur for databasesystemer vil blive berørt. Under datamodeller vil vægten blive lagt på de "aktuelle"; den relationelle, den deduktive og den objektorienterede, med udgangspunkt i den basale teori for disse (der for de to førstnævntes vedkommende er logik eller mængdeteori). Databasesprog vil blive præsenteret ved eksempler og vægten vil blive lag på SQL. Der skal gives en kortfattet introduktion til den teoretiske tilgang til databasedesign; herunder normaliseringsteori, og til den praktiske, herunder design v. hj. a. semantisk rige modeller, såsom ER-modellen. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Aflevering af mindre obligatorisk opgave samt skriftlig prøve.  

Litteratur udover forskningsartikler: