IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Netværk og protokoller 
Kursusnavn (engelsk):Networks and protocols 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Grundlæggende programmering skal være bestået inden kurset eller følges sideløbende med kurset. 
Læringsmål:Kursets mål er at give deltagerne kendskab til hovedbegreberne i systemer, der er baseret på kommunikation gennem et datanet eller anden form for kommunikationsnet.  
Fagligt indhold:Kurset sigter mod at give deltagerne:


Forståelse af grundlæggende begreber i kommunikationsprotokoller. Korrekt, fejlfri dataudveksling; styring, sekvenskontrol, fejlkontrol.


Forståelse af grundlæggende elementer i netværk. Rutebestemmelse, adressering, navneservere. Netkort, hubs, switches, belastning og overbelastning.


Kendskab til basale Internet-protokoller og deres sammenhæng. IP, TCP, UDP, FTP, HTTP, TELNET, PPP, SMTP. Lagdeling.


Kendskab til teknologier i det fysiske net: LAN, WAN, MAN. Ethernet i forskellige udgaver, fiberoptik, radio. Punkt-til-punkt og multicast.


Kendskab til anvendelse af datanet i forskellige sammenhænge indenfor virksomheder m.v.


Kendsakb til software- og hardwarekomponenter til udnyttelse, opstilling og afprøvning af protokoller og protokolsystemer.


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og opgaveregningstimer. 1-2 obligatoriske mindre rapportopgaver. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

4 timers skriftlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler:En bog(annonceres senere) og noter.