IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):SundhedsIT - organisatorisk implementering 
Kursusnavn (engelsk):Healthcare IT - Organizatorial Implementation 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i sundheds-it (sit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/SUOA-E2009/ 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes minimum uddannelse på bachelorniveau. Der forventes 2 års erhvervserfaring fra sundhedssektoren eller anden relevant baggrund inden for it og/eller sundhed.

Som kandidatstuderende på IT-Universitetet eller på Medicin og Teknologi ved DTU kan tilmelde dig kurset, såfremt der er ledige pladser. (Gæstestuderende skal fremsende en forhåndsgodkendelse.)

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har bestået kurserne SundhedsIT - Forundersøgelse og design og SundhedsIT - Teknisk Implementering. 
Læringsmål: Denne kursusbeskrivelse vil blive opdateret inden 31. maj.
Efter kurset skal den studerende kunne:

  • Identificere og vurdere handlinger og handlemuligheder i forbindelse med anvendelse af teknologi og med udgangspunkt i organisationsteoretisk forståelse. Herunder brug af forskellige implementeringsmetoder.
  • Identificere problemstillinger og anvise og begrunde handlemuligheder i forbindelse med forskellige Implementeringsmetoder
  • Redegøre for begreberne evaluering og implementering og kunne identificere anvendelsen i praksis samt kunne diskutere fordele og ulemper i konkrete sammenhænge
  • Beskrive forskellige projektledelsesværktøjer og identificere styrker og svagheder ved anvendelsen, dels teoretisk, dels i konkrete eksempler fra praksis.
     
Fagligt indhold:Kursets fokus er de organisatoriske og projektledelsesmæssige aspekter i forbindelse med skabelse af IT-understøttelse i arbejdet i sundhedssektoren.

Tema 1: Organisation
- Introduktion til organisationsteori, historisk udvikling og fokus på organisatoriske begreber.
- Introduktion til de basale dele i en organisation.
- Introduktion til de koordinerende mekanismer indenfor en organisation.
- Implementeringsmetoder indenfor sygehusvæsenet: Teori og praksis.

Tema 2: Projektledelse
- Hvad karakteriserer et projekt?
- Gennemgang af de forskellige faser i projektledelse.
- Information og kommunikation i projekter ¿ en ofte overset nødvendighed.
- Projekter og programmer, koordination.
- Projekter og offentlige udbud, hvordan matcher det, hvilke rammer og muligheder er der?
- Evaluering, som en del af projektet.

Tema 3: IT som organisationsudvikling
- Change management-teori.
- Motivation.
- Praktisk anvendelse i sundhedssektoren.

-----

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af modulet Organisatorisk implementering, som indgår på tredje semester på masteruddannelsen i SundhedsIT.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i SundhedsIT

 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsninger og øvelser to gange om ugen. Forelæsningerne udfases henover semesteret for at give plads til vejleding i en større gennemgående opgave.

------------------------------------
For at sikre koblinger mellem o og t-del vil underviserne lægge op til at de studerende løbende reflekterer over sammenhængen mellem de to kurser.
Dette kan gøres ved at du vælger samme tema for de skriftlige arbejder på de to kurser, som du skal aflevere inden du går til eksamen på kurserne.
Temaet belyses forskelligt med udgangspunkt i de to kursers forskellige faglige tilgang.

-------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Hatch, Mary Jo "Organization Theory. Modern, Symbolic and
Postmodern Perspectives". Oxford University Press.

Stephen Biering Sørensen, "Praktisk it-projektledelse". Samfundslitteratur. 2004..

Kompendium som udvikles til kurset.

 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 08.30-10.30 Forelæsning ITU 2A20, 2A40, 2A42
Torsdag 10.45-12.45 Øvelser ITU 2A20, 2A40, 2A42

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-10 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18