IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T5 Distribuerede databaser/Rightsizing 
Kursusnavn (engelsk):T5 Distribuerede databaser/Rightsizing 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Kurset T4 vedr. centrale databaser eller tilsvarende. 
Læringsmål:Centrale mainframe løsninger er efterhånden ved at blive afløst af client/server systemer, hvor der stadig benyttes en central database; men hvor applikationsprogrammer og dele af databasen er distribueret til workstations.

Kursets vil vurdere/analysere fordele, ulemper, problemer og løsningsmuligheder lige fra centrale mainframeløsninger til løsninger, hvor man anvender et distribueret databasestyresystem (DDBMS). Hovedvægten i faget lægges dog på distribuered client/server databaser, hvor der gennemgås eksempler på applikationer med tilhørende konsistensproblemer indenfor ERP (Enterprise Resource Planning), Banksystemer, mobile computing, electronic commerce, CSCW (Computer Supported Cooperative Work) systemer, workflow management, datawarehousing osv.

Der lægges vægt på at teorier kan anvendes i praktisk projektarbejde i form af et større case.

 
Fagligt indhold:Beskrivelse af distribuerede databaser

SQL optimizeren.

Retablering og samtidighedskontrol i centrale databaser

Retablering og samtidighedskontrol i distribuerede databaser

Retablering og samtidighedskontrol i distribuerede client/server databaser

Optimering af performance, tilgangelighed, sikkerhed m.m.

Cases som oplæg til projektopgave.

 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Maksiprojekt: grupper af max 5 studerende, der skriver max 15 sider per studerende. Mundligt eksamen med udgangspunkt i maxiprojektet.  

Litteratur udover forskningsartikler: