IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Enterprise arkitektur (master) 
Kursusnavn (engelsk):Enterprise Architecture (Master) 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Du skal have kendskab til:
- forretning og ledelse (fx gennem kurset Forretning og ledelse, HD eller HA)
- systemudvikling (deltaget i eller studeret praktisk systemudvikling) og
- projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurset It-projektledelse). 
Læringsmål:Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
- redegøre for baggrund for og indhold af en række centrale problemstillinger inden for enterprise arkitekturen.
- forklare og sammenligne væsentlige koncepter inden for enterprise arkitektur, herunder rammeværker og artifakter, og deres indbyrdes sammenhæng.
- vurdere arkitekturmodenhed, -governance og -strategi i en given casevirksomhed.
- søge efter faglige oplysninger, f.eks. videnskabelig litteratur, rapporter, specifikationer og anvende den fundne information i relation til det skriftlige miniprojekt.

I forbindelse med miniprojektet skal den studerende specielt enten analysere en given case/organisation og i forlængelse af dette kunne opstille egnede arkitekturkrav og -principper, eller analysere og vurdere en given arkitekturfaglig problematik. 
Fagligt indhold:Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk. Kursets læringsmål følger Carnegie Mellon Universitetets Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (levels 1.0 og 2.0).

I dette kursus belyses den samlede enterprise arkitekturproces fra den strategiske planlægning til det konkrete arkitekturarbejde indenfor områderne forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningsarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem arkitekturprocessen og implementerings- og driftsprocesserne belyses. Temaer som IT governance, resultatstyring, benchmarking og ROI behandles udfra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og centrale koncepter som web services, XML, Java/.Net indplaceres på et strategisk niveau. Kursusdeltagerne introduceres endvidere til styring af services og infrastruktur, værdibaseret udvikling, og business process management (BPM).

I kurset vil indgå en række cases, inkl gæsteforlæsninger.

Kursusformen vil være lagt op således at der forventes aktiv deltagelse i hele kursusforløbet (klasseundervisning, gruppearbejde/miniprojekt). 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Den ugentlige kursusgang (4 timer) indeholder blandede forelæsninger, gæsteoplæg, øvelser og projektvejledning. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Miniprojekt er udgangspunkt for eksamen. Den litteratur, som opgives i miniprojektet er pensum for eksamen. Der forventes opgivet 650-750 sider.

Mundtlig eksamen varer xx minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).
 

Litteratur udover forskningsartikler:Scott Bernard (2005) Introduction to Enterprise Architecture. Second Edition. Authorhouse. Obligatorisk "grundbog"

Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson (2006) Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Business School Press

Diverse artikler m.m. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 3A12/14
Mandag 19.00-20.50 Øvelser ITU 3A12/14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-07 Tidsrum oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A20
2012-06-08 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A22