IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Introducerende akademisk projekt 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: Introductory Academic Project 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, softwarekonstruktion (sok) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Denne projektklynge er målrettet diplomstuderende og især studerende på DIT-VURD. 
Læringsmål:Målet er at gøre deltagerne i stand til:
- at identificere, definere og afgrænse et problem indenfor informationsteknologi.
- at identificere og analysere relevante midler til at løse problemet såsom akademiske teorier, metoder, litteratur, redskaber og andre kilder - så vel som eksisterende løsninger på problemet.
- at kombinere de valgte midler, om nødvendigt videreudvikle dem og anvende dem på en koordineret måde hen i mod en løsning på problemet.
- at evaluere løsningen.
- at rapportere problemet, undersøgelser af baggrunden, arbejdet hen i mod løsningen, løsningen og andet relevant materiale på en sammenhængende og stringent måde og under iagttagelse af akademiske standarder.
- at reflektere over problemet, den valgte tilgang, løsningen og andre resultater. 
Fagligt indhold:Dette kursus er en såkaldt projektklynge. Det betyder, at semesteret forløber i to dele, hvor den første del på 5 uger forbereder deltagerne til projektet i den anden del, som er det reelle læringsforløb.

Den første del ligner et traditionelt kursus med sessionerne torsdag som omdrejningspunkt. I denne del introduceres deltagerne til de basale aspekter af det akademiske projekt: valg af emne, problem og problemformulering; den akademiske genre; teori, litteratur og litteratursøgning; undersøgelsesmetoder; validitet; forskningsprocessen og skriveprocessen. Skrivning er meget vigtigt i akademisk arbejde, hvorfor der i denne del er skriveøvelser.

I den anden del af semesteret gennemfører deltagerne et akademisk projekt i grupper på 2-5 personer. Grupperne vejledes af en af de tre tilknyttede lærere: Pia Sternberg Petersen, Henrik Sternberg og Anker Helms Jørgensen. Projektet består i at planlægge, gennemføre og evaluere en undersøgelse af et spørgsmål eller problem indenfor IT ved hjælp af akademiske teorier og metoder og dokumentere det skriftligt.

Projektet starter formelt med upload af en projektbeskrivelse i projektbasen på mit.itu, men allerede inden fokuseres på mulige emner og der dannes grupper. Så projekterne forventes at være godt igang når projektet oploades.
Emnet for projekterne vælger grupperne frit. Eksempler på emner fra tidligere semestre er
- IT Change Management (ITIL)
- Anvendelse af Open Source software i folkeskolen
- Visuel softwareudvikling gennem Scrum
- Mikrobetalinger
- Impulskøb på nettet
- Fastholdelse af spillere i on-linespil
- Cloud Computing

Undersøgelsen dokumenteres i en rapport, hvis omfang afhænger af gruppestørrelsen: ca. 20 til 40 sider. Rapporten afleveres senest 23. maj kl. 15.00 
Læringsaktiviteter:Projektklynge

Sessionerne torsdag kl. 17-20 afholdes den 2, 9, 16, 23. februar og 2. marts.

I første del af semesteret holdes sessioner med deltageraktivitet (diskussioner, fremlæggelser, øvelser, mm.) og skriftlige hjemmeopgaver. I anden del af semesteret er der projektarbejde i grupper, vejledt af en lærer. Vejledningen baseres som udgangspunkt på aflevering af skriftligt materiale. Vejledningsmøderne holdes typisk hver anden eller tredie uge; møderne aftales fra gang til gang.
-----
Projektklynge
Dette er en projektklynge. Du tilmelder dig denne projektklynge som om det var et normalt kursus. Du skal også oprette en projektaftale i projektbasen og invitere en vejleder. Projektaftalen vil blive behandlet af vejleder og Studienævnet. Projektet og ikke selve projektklyngen vil fremgå af dit eksamensbevis som selvstændig aktivitet, så snart den er bestået. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Følgende bøger anvendes:

Jørgensen, Peter Stray og Rienecker, Lotte (2009): Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2005): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.

Der vil også blive trukket på bogen
Olsen, Poul Bitsch og Pedersen, Kaare (1997): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 2A54
Torsdag 19.00-20.50 Forelæsning ITU 2A54