IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):031009/213 Videregående Oversætterteknik 
Kursusnavn (engelsk):031009/213 Videregående Oversætterteknik 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Dat 1E 
Læringsmål:kurset følger op på oversætterdelen af Dat 1E og har til sigte at give den studerende viden om teknikker til at lave optimerende oversættere for moderne sprog. 
Fagligt indhold:Oversættelse af objekt-orienterede sprog, oversættelse af funktionssprog, oversættelse af logikprogrammeringssprog, spildopsamling, data-flow analyse, control-flow analyse, typeinferens, schedulering, m.m. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

En mindre obligatorisk implementeringsopgave (G-opgave) skal godkendes. De studerende vælger selv emne for G-opgaven blandt et antal forslag. Opgaven kan påbegyndes hvornår som helst og afleveres senest en måned inden semestret slutter. Der bliver ikke afsat en forelæsningsfri periode til løsning af G-opgaven.  

Litteratur udover forskningsartikler:Andrew Appel, \"Modern Compiler Implementation in ML\", Cambridge University Press. Desuden vil der blive suppleret med artikler og noter