IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T6 It-sikkerhed 
Kursusnavn (engelsk):T6 IT-Security 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://slesblade2.e-cbs.dk/forums/KEH/ 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger: Der er ikke umiddelbare formelle krav til at kunne deltage i kurset, men det er en fordel, hvis den studerende i forvejen har kendskab til TCP/IP internetworking.  
Læringsmål:Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
¿ redegøre for baggrund og indhold af en række centrale problemstillinger inden for Ikt-sikkerhed.
¿ forklare og sammenligne væsentlige teknologier inden for Ikt-sikkerhed.
¿ vurdere sikkerhedsrisici, trusler og sårbarheder.
¿ søge efter faglige oplysninger, f.eks. videnskabeligt/teknisk litteratur, rapporter, specifikationer og anvende den fundne information i relation til det skriftlige miniprojekt.
I forbindelse med miniprojektet skal den studerende specielt
¿ enten risikoanalysere en given case/organisation og i forlængelse af dette kunne opstille egnede sikkerhedskrav, eller analysere og vurdere en given sikkerhedsteknologi/sikkerhedsproblematik.
 
Fagligt indhold:Ikt-sikkerhed er et bredt fagområde, og kurset bringer den studerende igennem en række forskellige discipliner lige fra teknisk sikkerhed til blød sikkerhed. Den afsluttende eksamen er baseret på miniprojekt, hvor den studerende kan gå i dybden med et selvvalgt emne inden for fagområdet.

Blandt kursusemnerne kan nævnes:
-Formelle sikkerhedsmodeller
-Klassisk og moderne kryptering, digital underskrift og PKI
-Malware, herunder vira, orme og root kits
-Netværks- og kommunikationssikkerhed, herunder IPsec, TLS og SASL
-Bluetooth og WIFI sikkerhed
-SOA og Web 2.0 sikkerhed
-Risikoanalyse, Business Continuity Planning og sikkerhedspolitik
-Sikkerhedsstandarder, herunder DS484/2005
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + frivillige øvelsestimer

12 x 3 lektioner + 10 x 3 øvelsestimer, idet nogle af de sidste øvelsestimer dog bruges til forberedelse/udarbejdelse af miniprojekter.

Kursushjemmesider: SiteScape (http://slesblade2.e-cbs.dk/forums/KEH/) og http://athene.nw3.dk/itu/ITSF2008.html
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med miniprojekt


Afleveringsfrister se http://www1.itu.dk/sw707.asp
Deadlines see http://www1.itu.dk/sw923.asp
 

Litteratur udover forskningsartikler: Lærebog oplyses senere. Derudover anvendes Internet artikler + noter 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 2A20
Mandag 13.00-16.00 Øvelser ITU 2A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-03 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-04 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere