IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videnstyring og organisatorisk læring 
Kursusnavn (engelsk):Knowledge Management and Organizational Learning 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:12 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger: 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- beskrive og diskutere begreberne viden, videndeling og organisatorisk læring
- anlægge et velargumenteret teoretisk-analytisk perspektiv på empiriske eksempler på videndeling og organisatorisk læring
- identificere og karakterisere væsentlige organisatoriske betingelser for videndeling og organisatorisk læring
- tilrettelægge og give situationsbaserede anbefalinger vedrørende arbejdsrammer og -former med henblik på videndeling og organisatorisk læring 
Fagligt indhold:Kurset sætter fokus på, hvordan sociale processer og arbejds- og organisationsformer har betydning for vidensdeling og organisatorisk læring.
Kurset baserer sig derfor ikke på den konventionelle knowledge management tankegang og litteratur, hvor fokus er på lagring og distribution af “viden” eller information.

Kurset arbejder med en tilgang, hvor kommunikation, samarbejde og synlighed mellem medarbejdere samt medarbejdernes indsigt i hinandens arbejds- og kundskabsområder er centrale elementer.

Spørsmålet om “hvem ved hvad” bliver mere centralt end spørgsmålet om “hvor ligger hvilken information”. I kurset arbejdes der derfor med, hvordan organisatoriske aktører kan analysere og udvikle organisatoriske sammenhænge, der stimulerer vidensdeling og organisatorisk læring. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset består af 14 ugers lektioner bestående af miniforelæsninger, caseanalyse, plenumdiskussioner og synopsisproduktion. Lektionerne vil bestå af teoretiske miniforelæsninger fra undervisergruppen samt empiriske eksempler analyseret og diskuteret i plenum. To gange i forløbet præsenteres og diskuteres det igangværende arbejde med udarbejdelsen af synopser.

Dobbeltlærerbemanding: Lektionerne varetages af flere undervisere, der arbejdsmæssigt kommer fra forskellige arbejdspraksisser (universiteter, offentlige og private virksomheder). Alle undervisere besidder praktisk erfaring med organisering af digitale og fysiske videnudviklings- og -delingsprocesser. I flere af lektionerne vil der være to undervisere til stede med henblik på at binde forløbets teoretiske og praktiske deltemaer sammen via fremad- og bagudrettede plenumdiskussioner.

-----
Kurset foregår på onsdage kl. 17.00-21.00.
Første undervisningsgang er onsdag den 1. feb. 2012, 2. gang er den 22. feb. 2012.
Bemærk: Onsdag den 8. og 15. feb. er der IKKE undervisning.
-----
Skemaoplysninger:
Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

(Synopsis-eksamen)  

Litteratur udover forskningsartikler: 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 2A14
Onsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 2A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-14 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A16
2012-06-15 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A16