IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Webdesign og webkommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Web Design and Web Communication 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:120 
Formelle forudsætninger:Det forventes, at man er fortrolig med brugen af computere, herunder særligt filhåndtering.

Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger, men almen viden om hvad en hjemmeside og et website er, vil være en fordel.

Dette kursus er en videreudvikling af det kursus, der tidligere hed "Grundlæggende webdesign". 
Læringsmål:Kursets målsætning er, at den studerende bliver i stand til selvstændigt at udvikle webløsninger på kommunikationsopgaver, både hvad angår indhold, design og implementering.

Den studerende skal efter kurset kunne arbejde strategisk og kreativt med design af kommunikation og formidling på nettet på baggrund af en viden om kommunikationsformer i nye medier og udfra en grundlæggende praktisk beherskelse af værktøjer til fremstilling af websites.
 
Fagligt indhold:Kurset giver en indføring i internettet som et medie, der muliggør både tekstlig, visuel og auditiv kommunikation. Både kommunikation og visuelle-æstetiske oplevelser skal designes, og kurset vil lægge vægt på at at de studerende bliver i stand til at designe kommunikation og visuelle oplevelser på nettet.

Ved forelæsningerne gives en introduktion til emner som mediets historie og væsen, hvordan man skriver tekster til nettet, multimedial kommunikation, udviklingsmetoder, elementære digitale designprincipper, informationsarkitektur, målgruppeforståelse og brugervenlighed.

Øvelserne vil sætte den studerende i stand til at fremstille statiske websites ved brug af HTML og CSS og der gives en kort introduktion til et interpreterende sprog som f.eks. JavaScript eller PHP.
Desuden introduceres Photoshop.

Ved vurderingen af den afsluttende skriftlige opgave lægges vægt på kendskab til kommunikationstrategier på nettet, mulige tekniske løsninger, funktionalitet, indhold, design og evnen til teoretisk-praktisk refleksion over samspillet mellem teknik, form og indhold.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Det forventes, at der i løbet af kurset afleveres 4 obligatoriske delopgaver, der hver fokuserer på et enkelt aspekt of webdesign og kommunikation.
De fire opgaver består i: 1) at oprette en personlig hjemmeside med billede, 2) at lave en skitse til et website i form af et visuelt sitemap og en mock-up/prototype, 3) at løse en opgave i præsentation med CSS og 4) gøre det website, som indgår i eksamensprojektet,søgbart og tilgængeligt.

De 4 opgaver sammenfattes ved kursets slutning til en samlet opgave, der består af teksten fra de 4 opgaver, en opsamling, et sitemap og en illustrativ prototype på et website. !!!Der er efter kursets offentliggørelse indført en ændring af denne del af de obligatoriske opgaver - man skal IKKE længere samle teksten fra de fire obligatoriske opgaver. Teksten bliver stående af hensyn til historik og studerendes retssikkerhed.!!!

I forbindelse med den mundtlige eksamen skal man på eksamenskontoret derfor aflevere det skriftlige arbejde bestående af: projektwebsite på CD-ROM og en synopsis til mundtlig eksamen på maksimalt 4 sider pr gruppemedlem.
Koden til det afleverede website skal være fremstillet af de studerende selv - der må ikke indgå kode, som er lånt andre steder fra. Tekster, logotype og billeder fremskaffes/produceres i samarbejde med kunden.


-----------------

I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

During the intro week (week 5) the course time table is changed::
Link to the time table
-----------------

Information om studiestruktur
DDK
Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

4 obligatoriske delopgaver skal afleveres for at man bliver indstillet til eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der vil blive produceret et kompendie til kurset, som det forudsættes at deltagerne køber. Der vil ligeledes blive peget på to grundbøger, de studerende med fordel kan købe.  
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 4
Torsdag 13.00-15.00 Forelæsning ITU 4A54, 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
2008-06-19 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2008-06-20 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2008-06-23 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2008-06-24 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2008-06-25 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2008-06-26 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12
2008-06-27 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 3A12