IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen. 
Læringsmål:Kursets mål er at give de studerende grundlæggende teoretiske viden og færdigheder indenfor interaktionsdesign. Dette giver de nødvendige forudsætninger for dels at udvikle enkle interaktionsdesigns, dels at kunne samarbejde med designere i IT-projekter. 
Fagligt indhold:Kursets indhold er bla. croquis-tegning, storyboarding, site mapping, kommunikations-teori, konceptudvikling og designmetoder 
Læringsaktiviteter:

Kursus-formen veksler mellem opgaver, øvelser, præsentationer og forelæsninger. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der udleveres noter og artikler.