IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Usability 
Kursusnavn (engelsk):Usability 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, interaktionsdesign og multimedier (inm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:It på brugerniveau.  
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Redegøre for væsentlige usability-principper og kunne identificere problemstillinger for brugere af IT-produkter i relation til disse.

- Udvælge og anvende metoder til dataindsamling og analyse, samt relatere denne metodebrug til en brugercentreret tilgang til IT-udvikling.

- Udvælge og anvende metoder til kvalificering og evaluering af IT-produkters brugervenlighed.

- Redegøre for problemstillinger og fejlkilder i relation til planlægning, udførelse og evaluering af udvalgte usability-relaterede metoder.

- Identificere problemstillinger ved implementering af usability i IT-udviklingsprojekter og kunne foreslå relevante initiativer til at øge værditilvækst i projekt-organisationen ved en brugercentreret tilgang til design og evaluering af IT-produkter.

- Diskutere metodevalg og undersøgelsesdesign som del af projektorganisationens digitale strategi. Deri argumentere for de nytteværdier usability har for det konkrete digitale produkt.

- Redegøre for væsentlige usability-principper og kunne identificere problemstillinger for brugere af IT-produkter i relation til disse. 
Fagligt indhold:Kurset introducerer de studerende til teori, principper og praksis indenfor usability, med udgangspunkt i de fagområder usability traditionelt relaterer til: Human-computer Interaktion, interaktionsdesign, psykologi, human factors, Informationsarkitektur, målgruppeanalyse og etnografi.
Dertil trækker kurset på emner fra områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse.

Kurset introducerer ligeledes en række centrale metoder som kan anvendes indenfor arbejdet med at kvalitetssikre brugervenlighed i IT-produktion. Det gælder både metoder til dataindsamling og analyse, til designprocesser og til evaluering af usability generelt.

Metoder og praksis vil blive diskuteret med udgangspunkt i både undersøgelsesdesign, udførelse og organisatorisk implementering også med fokus på problemstillinger omkring usability-processers nytteværdi og forankring i udviklingsprocesser.

Teori og praksis samles under en forståelse af usability-processers relation til organisationers digitale strategi og kurset vil sætte de studerende i stand til at opstille operationelle usabilitymål, samt at kunne kvalificere graden af indfrielsen af disse.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset består af 14 ugers forelæsninger, øvelser og vejledning.

Forelæsninger foregår fra kl. 17-19.
Øvelser foregår fra kl. 19-21.

Der indgår typisk et virksomhedsbesøg til et usability-bureau, ligesom at der kan forekomme gæsteforelæsere fra it-branchen.

Øvelser foregår i grupper af 5-6 deltagere, som den kursusansvarlige sammensætter på baggrund af et spørgeskema. Hver gruppe vælger et website, som bruges som udgangspunkt for de praktiske metoder.

Øvelser er primært praktisk udførelse af udvalgte metoder der kan relateres til usability: Gangstertest, kortsortering, brugertest, ekspertvurdering, tilgængelighedstest. Dertil vil der indgå øvelser med teoretisk afsæt, hvor udvalgte problemstillinger indenfor faget skal diskuteres.

De studerende forventes at bruge øvelsestid til praktisk udførelse og diskussion, mens der må forventes ekstra arbejdstid til de mindre skriftlige afleveringer der er knyttet til hver øvelse.

Øvelsesrækken afsluttes med en samlet rapport, som de studerende fremlægger og diskuterer ved sidste forelæsning.

------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.


-------------------------------------


Information om studiestruktur
Dette kursus er ikke længere en del af en specialisering på DDK.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur


 

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium (Vil kunne købes i bogladen).

Ole Gregersen og Ian Wisler-Poulsen
Usability - Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet
Grafisk litteratur 2009 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 4A16, 4A08, 4A10, 4A32, 4A34, 4A62, 4A64
Torsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A16, 4A08, 4A10, 4A32, 4A34, 4A62, 4A64

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-13 09.00-15.00 Skriftlig eksamen ITU 4A56 og 4A58