IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):User Experience 
Kursusnavn (engelsk):User Experience 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:90 
Formelle forudsætninger:It på brugerniveau (incl. Excel basiskundskab) 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

-Definere konceptet “user experience” og forstå sammenhængen mellem dette og brugervenlighed.

-Identificere og karakterisere problemstillinger for brugere af IT systemer og produkter.

-Redegøre for væsentlige UX principper i forhold til forskellige bruger situationer med forskellige IT systemer og produkter

-Udvikle UX evalueringsplaner for bestemte IT systemer or produkter.

-Anvende de mest brugte UX metoder, både foranalyse og systemevalueringsmetoder.

- Udvælge og anvende metoder til kvalificering og evaluering af IT-produkters brugervenlighed.

- Karakterisere problemstillinger og fejlkilder i relation til planlægning, udførelse og evaluering af udvalgte UX metoder. 
Fagligt indhold:Kurset introducerer de studerende til teori, principper og praksis indenfor usability of UX, med udgangspunkt i de fagområder UX traditionelt relaterer til: Human-Computer Interaktion, Interaktionsdesign og Psykologi. Kurset er baseret på områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse. Kurset introducerer også en række centrale metoder som kan anvendes indenfor arbejdet med brugervenlighed i IT-produktion. Det gælder både metoder til dataindsamling og analyse, til designprocesser og til evaluering af usability generelt.

I kurset samles teori og praksis under en forståelse af hvordan UX metoder bliver sat i relation til IT udviklingsorganisationernes individuelle strategi. Kurset vil gøre de studerende i stand til at sætte operationelle mål for UX og vurdere om til hvilken grad de er opfyldt.

Formidling af UX undersøgelser bliver sat i perspektiv ved hjælp af udarbejdelse af en gruppebaseret rapporter der sammenfatter resultaterne af de UX undersøgelser de studerende laver gennem kurset. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsningerne gennemgår basale principper og øvelserne vil gøre det muligt for de studerende at anvende principperne i praksis. Der vil være obligatoriske fremlæggelser fra studerende hver kursusgang.

Øvelsesdelen vil foregå i grupper af 3-4 deltagere. For den første del (de første 6 uger) vil hver gruppe vælge et website eller en applikation, der bruges som udgangspunkt. Øvelser går ud på at anvende de forskellige evalueringsmetoder fra kurset, så som forundersøgelse, usability test, heuristisk expertvurdering, spørgeskemaundersøgelser, A/B-test og analyse af øjenbevægelser. For den anden del (de sidste 8 uger) vælges et andet større område så som en organisation eller et specifikt brugerområde hvor grupperne laver både forundersøgelse og usability tests der skrives som endelig rapport. De studerende bliver vurderet endeligt udfra den sidste rapport med en del af karakteren afhængig af den første rapport. 

Obligatoriske aktivititer:Vær opmærksom på, at der vil forekomme ændringer i de obligatoriske aktiviteter.

Der afleveres en skriftlig opgave efter hver øvelsesgang (1-2 sider)
Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Der afleveres to obligatoriske skriftlige opgaver, en mindre opgave og en større rapport udformet som en UX rapport. Den sidste opgave skal være på max 15 sider (2400 anslag pr. side) plus tabeller figurer og andet.  

Litteratur udover forskningsartikler:Elizabeth Goodman and Mike Kuniavsky and Andrea Moed:
Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner's Guide to User Research, Morgan Kaufman, 2012.