IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):02233 Netværkssikkerhed 
Kursusnavn (engelsk):Network Security 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02233-1\">homepage.If the course discription changes the ITU Board of Studies reserve the right not to give credits.</H5>Kvalifikationer svarende til kurset 02230 
Læringsmål:At opnå fortrolighed med netværkssikkerhed ud fra både en teoretisk- og en praktisk synsvinkel. 
Fagligt indhold:Grundlæggende sikkerhedsforhold omkring datakommunikation i LAN og WAN miljøer med fokus på lag 1 til 4 i OSI-Referencemodellen samt DoD;
Gennemgang af protokolforløb mellem klient og server, hvor sikkerhedsforholdene er risikofyldte; Sikker kommunikation til opnåelse af hemmeligholdelse, autentifikation og integritet; Ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning vil der blive gennemgået teknologier som VLAN, WLAN, VPN (IPSEC, L2TP) samt anvendelse af firewall (DMZ), Proxy-funktionalitet og indbrudsdetektionssystemer (IDS). 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Evalueringsform: Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er). En karakterbedømt rapport.  

Litteratur udover forskningsartikler: